Hoppa till innehåll

Italienska

Lingua italiana

Antal modersmålstalare

ca. 65 miljoner talare

Officiellt språk i

Italien, Schweiz, San Marino, Vatikanstaten, EU

Minoritetsspråk i

Kroatien och Slovenien

Talas av dispora

Brasilien (25 miljoner), Argentina (24 miljoner), USA (18 miljoner), Kanada (1,5 miljoner), Uruguay (1,5 miljoner), Australien (0,85 miljoner) etc.

Alfabet
Latinska, 21
Kasus
0
Språkkod
it, ita
Språktypologi
Flekterande , pro-drop , SVO
Språkfamilj
Indo-europeiska, romanska, italo-dalmatinska
Antal dialekter
7 huvudgrupper

Längsta ord

mycket snabbt, frenetiskt
Det skapades år 1677, och har varit det längsta italienska ordet sedan dess.

Märkligt ord eller fras

trädgårdsland
Det kortaste italienska ordet som innehåller alla fem vokalerna.
lindansare (plural)
Det längsta italienska ordet där inga bokstäver upprepas.

Italienskans inflytande

Italienska är det officiella språket i Italien och ett av de officiella språken i EU, samt ett minoritetsspråk i två andra EU-länder. Det är ett av de största språken i unionen, vid sidan om Tyska, engelska och spanska. Det är inte et internationellt språk som engelska, franska eller spanska, men det är utbrett i Medelhavsområdet och är ett av de mest populära främmande språken i världen att lära sig. Att behärska det är oumbärligt för historiker och musiker, särskilt när det gäller opera. Det är mycket viktigt för den internationella gastronomin i hela världen. Italienskan har influerat nästan alla språk i världen, särskilt inom de nämnda områdena. Ord och uttryck som sfumato, fresco, villa (inom konst och arkitektur), concerto, ballerina, allegro, baritone (inom musik), motto, novel, notturno (litteratur) eller spaghetti, espresso, pizza, pasta, men även zero, lava, volcano och neutrino (inom vetenskap) är bara några få av de tusentals som har kommit in i alla europeiska språk. Det vittnar om den dominerande ställning italiensk kultur haft i europeisk historia, från den romerska tiden och Renässansen fram till vår tid. Franska har lånat runt 3000 ord från italienska. Granndialekterna i Frankrike, Kroatien och Slovenien har stora influenser från de italienska och maltesiska språken. Vi skall heller inte glömma bort att italienska är Vatikanstatens arbetsspråk och därmed har en viktig roll i hela den katolska världen.

Grammatik

Italienskan har förlorat latinets kasusböjning, utom för personliga pronomen: (io, me – jag, mig) och har två genus, med kongruens mellan artiklar adjektiv och substantiv. Genus visas antigen genom artikeln eller ordändelsen: un ragazzo buono (en bra pojke), una ragazza buona (en bra flicka). Bara personliga pronomen böjs. En typisk egenskap hos artikelförändring är deras sammanslagning med prepositioner: del, dello, dell‘, dei, degli, della, delle etc.

Singular Plural
Bestämd Obestämd Bestämd Obestämd
Maskulinum -o il ragazzo
pojke
un ragazzo i ragazzi dei ragazzi
Femininum -a la ragazza
flicka
una ragazza le ragazze delle ragazze
Maskulinum -o
Inledande vokal
l’amico
vän
un amico gli amici degli amici
Femininum -a
Inledande vokal
l’amica
vän
una amica
un’ idea
le amiche
delle idee
delle amiche
Inledande 's' + konsonant lo scopo
mål
uno scopo gli scopi gli scopi

Italiensk ordbildning undviker alltid sammansatt ord. Den vanliga ordföljden är SVO och adjektiv följer substantiv: una casa grande (ett stort hus).

Verbs böjs i person och numerus och kongruerar med subjektet. Italienskan har många orgelbundna verb. Dessa verb tillhör tre (eller fyra) olika kategorier avhängigt av infinitiv-ändelse (-are, -ere, ire, -isco: parlare, credere, partire, finire, finisco). Här är en överblick över regelbunden verbböjning av verb i den första gruppen:

Singular Plural
1:a person 2:a person 3:e person 1:a person 2:a person 3:e person
Indikativ
Presens enkel io amo tu ami egli ama noi amiamo voi amate essi amano
Presens avslutad io ho amato tu hai amato egli ha amato noi abbiamo amato voi avete amato essi hanno amato
Imperfekt io amavo tu amavi egli amava noi amavamo voi amavate essi amavano
Dåtid avslutad o avevo amato tu avevi amato egli aveva amato noi avevamo amato voi avevate amato essi avevano amato
Dåtid absolut io amai tu amasti egli amò noi amammo voi amaste essi amarono
Avlägsen dåtid avslutad io ebbi amato tu avesti amato egli ebbe amato noi avemmo amato voi aveste amato essi ebbero amato
Futurum enkel io amerò tu amerai egli amerà noi ameremo voi amerete essi ameranno
Futurum avslutad io avrò amato tu avrai amato egli avrà amato noi avremo amato voi avrete amato essi avranno amato
Subjunktiv
Presens che io ami che tu ami che egli ami che noi amiamo che voi amiate che essi amino
Preteritum che io abbia amato che tu abbia amato che egli abbia amato che noi abbiamo amato che voi abbiate amato che essi abbiano amato
Imperfekt che io amassi che tu amassi che egli amasse che noi amassimo che voi amaste che essi amassero
Pluskvamperfekt che io avessi amato che tu avessi amato che egli avesse amato che noi avessimo amato che voi aveste amato che essi avessero amato
Konditionalis
Presens konditionalis io amerei tu ameresti egli amerebbe noi ameremmo voi amereste essi amerebbero
Dåtid konditionalis io avrei amato tu avresti amato egli avrebbe amato noi avremmo amato voi avreste amato essi avrebbero amato
Imperativ
Presens ama ami amiamo amate amino
Infinitiv
Presens amare
Preteritum avere amato
Particip
Presens amante
Preteritum amato
Gerundium
Presens amando
Preteritum avendo amato

Skriftsystem

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • z

Italienska och Italiens språk

Den språkliga variationen i Italien är faktiskt större än den samlade variationen i övriga länder med romanska språk. Standarditalienskan är på många sätt närmare spanska eller portugisiska än Piedmontesiska eller Napolitanska. De piedmontesiska dialekterna är på en del sätt närmare provencalska och franska än italienska. Andra viktiga lokala språk – venetianska, emilianska, romagnolianska, lombardiska, genuesiska-liguriska, napolitanska, sicilianska – är oberoende avknoppningar från vulgärlatin (folklig latin), således dialekter av latin och inte av Toskansk italienska, som ligger till grund för standarditalienska. Det är således mer korrekt att tala om språk i Italien än om italienska dialekter, eftersom vart och ett av dessa lokala, eller vernakulära, språk har dialekter och en del av dem har ett skriftspråk och även ofta en rik litteratur.

Toskanskan anses fortfarande vara den "renaste" av alla italienska dialekter, eftersom den liknar det ursprungliga eller klassiska latinet mest. Den mest inflytelserika språkliga formen kallas ofta Lingua toscana in bocca Romana: Toskanskt språk i Romersk mun. Ändå var det inte förrän på 1800-talet, som det språk som talades av bildade toskanare, spreds och blev en ny nations språk. Italiens enande år 1861 hade en djupgående inverkan inte bara på den politiska scenen men resulterade även i en djupgående social, ekonomisk och kulturell omvandling. Med obligatorisk skolgång ökade läskunnigheten och många talare övergav sin ursprungliga dialekt till förmån för det nationella språket, eller utvecklade en lokal dialekt eller variant av standardspråket (Italiano populare), färgat av de lokala infödda.

Tematiska ord

Konstiga eller udda traditionella ordspråk och fasta uttryck

Tillbaka till toppen