Hoppa till innehåll

Ungerska

Magyar nyelv

Antal modersmålstalare

ca. 15 miljoner

Officiellt språk i

Ungern: nästan 10 miljoner talare, EU

Minoritetsspråk i

Rumänien (2 miljoner), Slovakien (1 miljon), Ukraina (250 000), Serbien, Kroatien, Slovenien (tillsammans ca. 700 000) och Österrike (50 000), regionalt språk i Slovakien, Serbien och Slovenien.

Talas av dispora

USA, Kanada, Israel, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Brasilien, Ryssland, Australien, Argentina, Chile

Alfabet
44 (Latinskt alfabet + á é í ó ö ő ú ü ű)
Kasus
18
Språkkod
hu, hun
Språktypologi
agglutinerande , ordsammansättning , vokalharmoni , pro-drop , fri ordföljd, SVO /SOV
Språkfamilj
Ugriska språk, den största medlemmen av den finsk-ugriska språkfamiljen (som tillhör den uraliska språkfamiljen)
Antal dialekter
10

Längsta ord

kvalifikationstest för biträdande prefekt för departementet för processkontroll
egenskapen att ej kunna vanäras, "ovanärbar"

Märkligt ord eller fras

Ungerskan använder många e-ljud, och det finns en språklek som bygger på att man endast får använda ord med e som enda vokal.
Ett utomordentligt system med hjälp av vilket människor kan finna personer och en massa andra saker (Internet)
Han bestiger berget entusiastiskt.
Mening med bara ö /ø/:
Fem turkar slår fem greker med evigt välbehag.

Intressanta fakta

Ordningsföljden för namn, adresser och datum är annorlunda än i andra europeiska språk:

 • Familjenamn + personnamn
  Kovács Mária, Kiss Péter
 • Stad, gata, nummer:
  Budapest, Gizella utca 3
 • År, månad, dag
  2013.08.10.

Historia

Det ungerska språket har en flertusenårig historia som sträcker sig tillbaka till Asien. Den mest utbredda uppfattningen är att ungerskan tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen. Det separerade från de övriga finsk-ugriska språken för ca. 3000 år sedan, nära Uralbergen. Turkiskan har haft stort inflytande på ungerskan. Det finns inga skriftliga dokument från ungerskans förhistoria.

Den agglutinerande strukturen och delar av den grundläggande vokabulären (orden kéz ‘hand’, vér ‘blod’, ‘häst’, hal ‘fisk’, víz ‘water’, etc.) uppvisar en likhet med finskan. Se även relaterade ord i finsk-ugriska språk Finsk-ugriska språk. En substantiell del av ungerskans forntida ordförråd kan såpåras tillbaka till turkiska språk, t.ex. gyümölcs ‘frukt’, alma ‘äpple’, búza ‘vete’, sajt ‘ost’, sör ‘öl’, bor ‘vin’, disznó ‘gris’.

Skriftsystem och uttal

 • a
 • á
 • b
 • c
 • cs
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • gy
 • h
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • ly
 • m
 • n
 • ny
 • o
 • ó
 • ö
 • ő
 • p
 • q
 • r
 • s
 • sz
 • t
 • ty
 • u
 • ú
 • ü
 • ű
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • zs

Den gamla ungerska skriften, det så kallade rovás-alfabetet (ett runskriftsystem – från höger till vänster) byttes ut mot ett latinskt alfabet under den första ungerska kungen Stefan den 1:a (regerade 997-1038).

Ungerskan har 14 vokaler och 25 konsonanter som skrivs med det grundläggande latinska alfabetet samt 9 diakritiska tecken (á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű).

Varje vokal har en kort och en lång version, betecknad med en "accent" på bokstaven. Se upp kor = ‘ålder’ – kór = ‘sjukdom’!

Bokstav Exempel
a nagy (stor)
á lány (flicka)
e nem (nej, inte)
é szép (vacker)
i kicsi (liten)
í ír (skriva)
o mozi (film)
ó (bra)
ö jön (komma)
ő főnök (chef)
u kutya (hund)
ú úgy (sådan)
ü ügy (affär)
ű sűrű (tät)

Konsonanterna kan ha en lång version, dock inte i början av ett ord (t.ex. ebben ‘i detta’, szebb ‘trevligare’). Se upp, megy = ‘går’ – meggy ‘(sura) körsbär’!

Bokstav Exempel
p szép (vacker)
b barát (vän)
t téma (ämne)
d dél (eftermiddag)
ty tyúk (höna)
gy gyerek (barn)
k kicsi (liten)
g hideg (kall)
f fa (träd)
v van (är)
sz szép (vacker)
z az (den)
s és (och)
zs zsák (väska)
h hír (nyheter)
c cél (mål)
cs csak (bara)
dz edz (härda)
dzs dzsessz (jazz)
m ma (idag)
n nem (nej, inte)
ny anya (mamma)
l lány (flicka)
r ír (skriva)
j, ly jön, lyuk (komma, hål)

Det ungerska uttalet är regelbundet och mjukt.

Grammatik

Ungerskan har en speciell struktur, där det mesta av de grammatiska och syntaktiska funktionerna uttrycks genom att ordelement fästs på grundordets rot (agglutinerande språk)

Ungerskans agglutinerande karaktär betyder att ordformer ofta består av flera ordelement (morfem) vilka har sina egna funktioner. De tar över det arbete som annars utförs av separata ord, som prepositioner och bl.a. possessiva adjektiv i de indo-europeiska språken.

Ett substantiv kan bli till på följande sätt: plural- eller possessivsuffixet (motsvarande min, din, hans etc.) och kasus-ändelserna läggs till grundordet (se barátoméban).

De 18 kasus-ändelserna (deras antal diskuteras):

Ändelse Exempel
Nominativ /- barát (vän)
Ackusativ -t/at/ot/et/öt barátot (vän+ackusativ)
Dativ -nak/nek barátnak (till (en) vän)
Instrumentalis -val/vel baráttal (med (en) vän)
Kausal-final -ért barátért (för (en) vän)
Translativ-faktiv -vá/vé baráttá ((bli) till (en) vän)
Essiv -ban/ben barátban (i (en) än)
Superessiv -n/on/en/ön baráton (på (en) vän)
Adessive -nál/nél barátnál (vid (en) vän)
Sublativ -ra/re barátra (ovanpå (en) vän)
Delative -ról/ről barátról (om (en) vän)
Illativ -ba/be barátba ((in) i (en) vän)
Elativ -ból/ből barátból (ut ur (en) vän)
Allativ -hoz/hez/höz baráthoz (till (en) vän)
Ablativ -tól/től baráttól (från (en) vän)
Terminativ -ig barátig ((upp) till (en) vän)
Formativ -ként barátként (såsom (en) vän)
Essiv-formell -ul/ül barátul ((i rollen) som (en) vän)

Ungerska substantiv kan ha uppemot 1000 olika former! det finns även postpositioner i ungerska, såsom előtt ‘framför’, mögött ‘bakom’: a ház mögött ‘bakom huset’.

De lokativa kasusändelserna (och postpositionerna) uttrycker konsekvent utgångspunkten, platsen och riktningen som på finska:

Varifrån Var Vart
házból
(komma) från hus
házban
(vara) i hus
házba
(gå) in i hus
ház mögül
(komma) från bakom hus
ház mögött
(vara) bakom hus
ház mögé
(gå) bakom hus

Ordbildning och ordförråd

Den ungerska ordbildningen är produktiv. Suffixet -ság/ség kan alltid användas för att producera ett abstrakt begrepp som i jóság (godhet) och szépség (skönhet). Nya verb kan enkelt skapas från ett substantiv med suffixet -z eller -l:

 • számítógép (dator)számítógépez(ik) (att arbeta/spela med dator)
 • Internet → internetez (använd Internet)
 • blogg → blogol (blogga)

sammansättning är mycket vanlig i ungerska (därför finns det många väldigt långa ord), t.ex.:

 • állatkert
  djur+park "djurpark"
 • kávéfőző
  kaffe+kokare ‘kaffebryggare’

Ordet tan (‘studium, avhandling’) utgör grunden för många andra ord:

 • tanár
  lärare
 • tanít
  undervisa
 • tanul
  lära
 • tanuló
  elev (den som lär sig)
 • tanulékony
  passande
 • tanulatlan
  outbildad
 • megtanulható
  lärbar (som går att lära)
 • tanulmány
  studium
 • nyelvtan
  språkstudium (grammatik)
 • hangtan
  ljudstudium (fonetik)
 • számtan
  studium av tal (aritmetik)
 • állattan
  djurstudium (zoologi)
 • növénytan
  växtstudium (botanik)
 • géptan
  maskinstudium (mekanik)
 • hittan
  trosstudium (religionsundervisning)
 • tankönyv
  studiebok (textbok)

Avldeningarna för ad (‘give’) genom s.k. preverb visar betydelseändringens spännvidd:

 • átad
  lämna över
 • bead
  ge upp
 • belead (mindent)
  satsa (allt) på det
 • elad
  sälja
 • előad
  presentera, framföra, ställa ut
 • felad
  ge upp
 • hátraad
  ge tillbaka
 • hozzáad
  lägga till
 • idead
  ge
 • kiad
  publicera
 • lead
  låta gå i arv, passera, leverera
 • odaad
  ge
 • összead
  summera
 • ráad
  klä på sig
 • továbbad
  passera
 • túlad vmin
  göra sig av med något

Det finns inte något grammatiskt kön eller genus på ungerska, det finns inte ens egna pronomen för hon och han, bara ett ő, (används bara förstärkande). Det är möjligt att läsa många sidor i en roman utan att veta vilket kön rollfigurerna om har.

I familjerelationer är ålder viktigt: det finns egna ord för yngre syster húg och äldre syster nővér, men inget eget ord som motsvarar "syster"; dessa ord är de som normalt används när man talar om sin familj. På motsvarande vis måste man ange den relativa åldern för "bror" genom att använda öcs eller bátya.

Kroppsdelar som förekommer parvis omnämns i singular:

Szép szeme van
vackert öga + han/hon är
Han/hon har vackra ögon

Det finns ingen skillnad mellan växten "träd" och och materialet "trä", bägge benämns fa, eller mellan "hud" och "läder", bägge är bőr.

Tematiska ord

Konstiga eller udda traditionella ordspråk och fasta uttryck

Tillbaka till toppen