Hoppa till innehåll

Tjeckiska

Český jazyk

Antal modersmålstalare

ca. 10 miljoner

Officiellt språk i

Tjeckien; kan användas för officiell kommunikation i Slovakien

Minoritetsspråk i

Österrike, Tyskland, Kroatien, Slovakien

Talas av dispora

Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Serbien, Storbritannien, Ukraina, Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, USA

Alfabet
modifierat latin / 42
Kasus
7
Språkkod
cs, cze, ces
Språktypologi
Flekterande , pro-drop , SVO
Språkfamilj
Indoeuropeiska familjen (Västra grenen av slaviska språk tillsammans med slovakiska, polska, sorbiska och två utdöda språk, polabianska och slovincianska)
Antal dialekter
fem huvudgrupper; stark närvaro av vardagstjeckiska i motsättning till det litterära språket (diglossia)

Längsta ord

"okommersialiserbart" i superlativ, maskulinum, singular, genitiv
"de ständigt omöjliga att göra icke osannolika" i superlativ, maskulinum, singular, genitiv eller ackusativ

Märkligt ord eller fras

tryck (ditt) finger genom nacke(n)
(delat med slovakiska)

Inledning

Landets officella namn är Česká republika. Det finns inte någon officiell kort namnform.

Landet kan delas upp i flera olika historiska regioner – kärnan kallas Čechy (detta namn användes tidigare för hela landet), Morava och (den tjeckiska delen av) Slezsko (som geografiskt och administrativt är en del av Moravia). Kort sagt, Čechy består av Čechy and Morava, medan Morava i sin tur består av Morava och Slezsko. Situationen blir inte bättre av att adjektivet český betyder både böhmsk och tjeckisk.

Uppdelningen av Tjeckoslovakien 1993 lämnade landet utan ett acceptabelt kort namn. Det mest uppenbara, Česko (första delen av Československo) upplevdes som ovanligt. Tjugo år senare används det mer, men är fortfarande inte allmänt accepterat.

Det föreslagna engelska namnet Czechia slog aldrig riktigt igenom. Bohemia är det historiska landsnamnet och är även namnet på en region. Andra förslag har varit Czech lands (analogt med "the Netherlands"), men det är inte särskilt mycket kortare, så det engelska namnet har förblivit Czech Republic.

Historia

 • 900-talet

  Första skrivna nedteckningar (glosor i latinska manuskript)

 • 1100 - 1400-talet

  "Gammaltjeckiska" – första skriftliga källor: Dalimil-krönikan, Alexandreis (berättelse med riddartema), legender etc.

 • 1300-talet

  Stabilisering av ortografin (digrafer)

 • 1410

  Orthographia Bohemica av Jan Hus, systematisk introduktion av diakritiska tecken (infördes dock inte vid tidpunkten)

 • 1533

  Náměšťská mluvnice – det tjeckiska språkets första tryckta grammatik

 • 1564 – 1593

  Bible kralická (den första och mycket inflytelserika bibelöversättningen)

 • 1500-1600-talet

  Standardtjeckiskan dominerar, vetenskaplig litteratur och krönikor; bratrský pravopis (brödra-ortografi)

 • 1603

  Grammaticae Bohemicae, ad leges naturalis methodi conformatae, et notis numerisque illustratae ac distinctae, andra boken – tjeckiskans första systematiska grammatik av Vavrinec Benedikti

 • 1628

  Det tyska språket gjordes officiellt och jämbördigt med tjeckiskan i alla tjeckiska länder.

 • 1620 - 1700

  Skriven litteratur bara i exil

 • 1809

  Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache – den första moderna tjeckiska gammatikboken, skriven av Josef Dobrovský, en stor dispyt om ortografin tog sin början.

 • 1835 - 1839

  Tjeckisk-tysk ordbok av Jungmann

  Josef Jungmann
 • 1843

  En ortografisk reform föreslås av Pavel Josef Šafařík. Efter år 1849 används i princip modern ortografi

 • 1880

  Tjeckiskan blir officiell och jämbördig med tyskan i de tjeckiska länderna.

 • slutet av 1800-talet

  Gebauer standardiserar grammatiken

 • 1920 – 1938

  Det tjeckoslovakiska språket är det officiella språket i Tjeckoslovakien

 • 1993 -

  Tjeckoslovakien splittras, slut på den tjeckiskans och slovakiskans passiva tvåspråkighet i medierna

Skriftsystem och uttal

 • a
 • á
 • b
 • c
 • č
 • d
 • ď
 • e
 • é
 • ě
 • f
 • g
 • h
 • ch
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • ň
 • o
 • ó
 • p
 • q
 • r
 • ř
 • s
 • š
 • t
 • ť
 • u
 • ú
 • ů
 • v
 • w
 • x
 • y
 • ý
 • z
 • ž

Det finns en intressant visuell representation av ljudet háček – vanligtvis som en kilformad hake ovanför en bokstav (ˇ), men i ď och ť visas det annorlunda – det ser ut som en apostrof som lagts till på bokstavens högra sida. Detta är bara en visuell variation, det förblir ändå samma diakritiska tecken. I handskrift är det fortfarande en vanlig háček (hake). Eftersom dessa bokstäver endast återfinns i slovakiska och tjeckiska, är situationen ganska okänd utomlands och leder till förvirrade substitutioner och sammanblandningar (ofta på grund av vilsekomna apostrofer) av utlänningar.

Det tjeckiska språket har några egna bokstäver, såsom Ř/ř, som står för en hög alveolar icke-sonorant drill [r̝]. Detta fonem är unikt för det tjeckiska språket.

Dialekter

Det finns en skala av dialekter från tjeckiska till slovakiska, med övergångsdialekter till polska (po naszymu) och Lach-dialekten. Således är de väst- och östslaviska dialekterna sammanlänkade av en kedja av begriplighet och dessa kan klassificeras som en del den nord-slaviska dialekt-skalan.

I allmänhet anses alla tjeckiska och slovakiska dialekter vara ömsesidigt begripliga, men det krävs ansträngning för att uppnå förståelse mellan tjeckiskan och de östligaste slovakiska dialekterna.

Tjeckiskans uppdelning i varianter är ganska speciell – det finns två utbredda varianter av språket, litterär tjeckiska (spisovná čeština, SČ), och allmän tjeckiska (obecná čeština, OČ). SČ uppstod under 1800-talet, när språket genomgick en period av uppvaknande och ökat inflytande. Den nya litterära formen hade starka influenser från perioder av hög prestige och blomstrande litteratur. I mellantiden utvecklade sig den talade tjeckiskan och en ny mellandialektal form framträdde – OČ.

SČ och OČ är ömsesidigt begripliga (och germanismer i OČ har framgångsrikt rensats ut), de främsta skillnaderna handlar inte om ordval, utan är morfologiska, syntaktiska och stilistiska.

SČ används för det mesta i skrift, OČ i tal, och det är acceptabelt att använda OČ i nästan alla talade språkvarianter, även bland högutbildade. Faktum är att användandet av SČ i spontant talspråk uppfattas som stelt och tillgjort.

 1. česká skupina
  • 1a. severovýchodočeská
  • 1b. středočeská
  • 1c. jihozápadočeská
  • 1d. českomoravská
 1. středomoravská skupina
 2. východomoravská skupina
 1. slezská skupina
  • 4a. slezskomoravská podskupina
  • 4b. slezskopolská podskupina
 2. nářečně různorodé oblasti

Exempel

kvarn kärra stora träd att vara
mlýn vozík velké stromy být
mlejn vozejk velký stromy bejt

Grammatik

Tjeckiskan har ett omfattande kasus-system med 7 kasus (nominativ, genitiv, dativ, ackusativ, vokativ, lokativ och instrumentalis). Substantiv, pronomen, adjektiv, particip och bestämmare böjs utifrån vilket kasus de används i.

Singular Plural
Nominativ Šéf sem zanedlouho přijede.
Chefen kommer om ett tag.
Velcí šéfové z hlavních televizních stanic měli právo oficiálně vyžadovat spolupráci, kdy chtěli.
Höga chefer hade rätten att be om officiellt samarbete närhelst de önskade.
Genitiv Zvedl telefon a vytočil číslo svého šéfa.
Han svarade i telefon och slog chefens nummer.
Mzdy městských šéfů se mohou i výrazně lišit.
Lönerna för stadens chefer kan variera avsevärt.
Dativ Sekretářka Ludmila přinesla šéfovi šálek čaje s citronem.
Sekreteraren Ludmila serverade sin chef te med citron.
Šéfům se obchod nezdál dost zajímavý.
Cheferna tycke inte handeln var tillräckligt intressant.
Ackusativ Nejlépe je dotázat se hned na šéfa.
Det är bäst att fråga efter chefen genast.
Expanze firem nutí šéfy cestovat.
Att utöka handeln kräver att cheferna reser.
Vokativ Jasně, šéfe, hned tam zajdu a předvedu ho.
Visst chefen, jag ska gå dit och hämta honom.
Pokud nevykonávají řádně svou práci, vy, šéfové, byste se jich měli zbavit.
Om de inte gör ett bra jobb, borde era chefer avskeda dem.
Lokativ Záleží to na šéfovi.
Det beror på chefen.
Češi oceňují na šéfech především slušné a upřímné jednání.
Tjecker uppskattar om chefer behandlar dem hövligt och ärligt.
Instrumentalis Se svým šéfem nebudu komunikovat přes média.
Jag kommunicerar inte med min chef via media.
Pesimismus mezi šéfy firem šíří i nepříznivý stav budoucích zakázek.
Pessimism bland företagschefer är negativt för framtida ordrar.

Det finns tre eller fyra genus på tjeckiska.

 • maskulinum
  • maskulinum animat: vanligen manspersoner eller (högre) djur
  • maskulinum icke-animat: (lägre) djur, andra objekt
 • femininum: kvinnliga personer, men också vad som helst annat
 • neutrum: vad som helst

Genus kan vanligtvis inte härledas från ett ords semantiska egenskaper, man kan på sin höjd vara säker på att manspersoner är animat maskulinum, men det finns undantag, t.ex. kníže (hertig) är neutrum i plural, och att kvinnor är i femininum, t.ex. děvče (flicka) är neutrum.

Gränslinjen mellan animat och icke-animat maskulinum är något suddig – en del (han)djur och objekt är animat i singular och icke-animata i plural.

Människor är alltid animata; slaneček (sill) kan vara både animata och icke-animata i plural (slanečci, slanečky;bacil) (bakterie) kan vara såväl animata som icke-animata i singular och plural, och stroj (maskin) är icke-animata utan undantag. Detta används ibland semantiskt för att disambiguera – android (android) är för det mesta animat när en humanoid robot avses, medan det oftast är icke-animat när det handlar om det mobila operativ-systemet.

Intressanta ord

Ordet robot myntades av Josef Čapek och användes av hans bror, författaren Karel Čapek i dennes pjäs R.U.R. (Rossum's Universalrobotar), utgiven 1920 på tjeckiska. Ordet baseras på (Slaviska och gammal-tjeckiska) robota (arbete), även om det är möjligt att Josef inspirerades av ordets användning i slovakiska, där robiť (att arbeta) är ett vanligt verb.

nenávidět (att hata) har ingen negativ form. Uppenbarligen är tjeckerna oförmögna att hata...

Ord som är svårast att uttala

 • sprcha
  dusch
 • sklo
  glas
 • pštros
  struts

Tematiska ord

Konstiga eller udda traditionella ordspråk och fasta uttryck

Tungvrickare

Tillbaka till toppen