Hoppa till innehåll

Bulgariska

Български език

Antal modersmålstalare

ca. 7 miljoner i Bulgarien, 10 till 12 miljoner talare i hela världen

Officiellt språk i

Bulgarien, Mount Athos (Grekland), EU

Minoritetsspråk i

Rumänien (Banat-varianten), Serbien, Slovakien, Ukraina, Ungern

Talas av dispora

Australien, Albanien, Kanada, USA, Frankrike, Grekland, Tyskland, Spanien, Italien, Turkiet, Storbritannien, Moldavien, invandrargrupper i hela världen

Alfabet
Kyrilliska, 30 bokstäver
Kasus
0
Språkkod
bg, bul
Språktypologi
Flekterande , pro-drop , SVO
Språkfamilj
Indoeuropeiska, balto-slaviska, slaviska, sydslaviska
Antal dialekter
ca. 70 dialekter, indelade i två huvudgrupper (östliga och västliga)

Längsta ord

Agera inte i strid mot konstitutionen! (plural)
39 bokstäver (ordet är inte med i officiella ordböcker)

Märkligt ord eller fras

För ett ögonblick sedan satt jag i en konstig, knarrande velour-karmstol.
33 bokstäver långt pangram – en mening som använder varje bokstav i alfabetet åtminstone en gång.
Nina är en sparkande tyrann.
15 bokstäver långt palindrom – en mening som går att läsa både framlänges och baklänges med samma resultat.

Historia

Fornbulgariska bidrog starkt till att utbreda läs- och skrivkunnigheten bland alla andra slaviska språk – den första skriftliga versionen av språket skapades av Constantinus-Cirilus och Metodius på 800-talet och användes därefter som ett litterärt språk i hela den slavisk-språkliga världen.

 • före 860

  Förhistorisk tid: efter den slaviska migrationen till östliga Balkan men innan Sankt Cyril och Metodius anländer till Stormoravien.

 • 800 - 1000-talet

  Gammalbulgariska

 • 1100 - 1400-talet

  Medeltida bulgariska

 • från 1600-talet

  Modern bulgariska

Skriftsystem och uttal

 • а
 • б
 • в
 • г
 • д
 • е
 • ж
 • з
 • и
 • й
 • к
 • л
 • м
 • н
 • о
 • п
 • р
 • с
 • т
 • у
 • ф
 • х
 • ц
 • ч
 • ш
 • щ
 • ъ
 • ь
 • ю
 • я

År 886 e.kr. introducerade det Bulgariska imperiet det glagolititska alfabetet som utarbetades av Sankt Cyril och Metodius på 850-talet.

Det glagotiska alfabetet ersattes efterhand under senare århundraden av det kyrilliska alfabetet som utvecklades i början av 1000-talet. Flera Kyrilliska alfabet med mellan 28 och 44 bokstäver användes i början och mitten av 1800-talet fram till att ett alfabet med 32 bokstäver blev dominerande på 1870-talet. Detta alfabet användes fram till den ortografiska reformen år 1945, när bokstäverna Ѣ, ѣ och Ѫ, ѫ togs bort, så att antalet bokstäver reducerades till 30. När Bulgarien blev en del av EU 1 januari 2007, blev Kyrilliska det tredje officiella alfabetet i EU.

Bulgarisk ordbetoning är dynamisk och särskiljande:

 • въ̀лна
  ull
 • вълна̀
  våg
 • пáри
  ånga
 • парѝ
  pengar

Grammatik

Det finns två numerus i bulgariskan – singular och plural. Förutom räkneord och relaterade ord som няколко (flera), använder maskulina substantiv en speciell räkneform på -а/-я. Denna form härstammar från Proto-Slavoniskans dualform: два/три стола (två/tre stolar) jämfört med тези столове (dessa stolar).

Det finns tre genus på bulgariska: maskulinum, femininum och neutrum. Ett substantivs genus kan mestadels ses på ändelsen; substantiv som slutar på en konsonant är i allmänhet maskulina; de som slutar på -а/-я är i allmänhet feminina; och substantiv som slutar på -е eller -о är nästan alltid neutrum.

Kasus existerar bara i personliga pronomen, med formerna nominativ, ackusativ och dativ. Rester av kasus finns i maskulina personliga frågeord кой ("vem" i ackusativ) och i ett antal fasta uttryck och talesätt. Tilltalsformer används dock, även om det finns en tendens att undvika dem för många förnamn.

Bestämdhet uttrycks genom att en ändelse läggs till substantivet. I substantivfraser tar bara adjektivet den bestämda artikeln. Det finns fyra bestämda artiklar. Substantiv som slutar på konsonant och är maskulina använder -ът/-ят om de är grammatiska subjekt, och -а/-я annars. Substantiv som slutar på en konsonant, liksom substantiv som slutar på -а/-я (av vilka de flesta också är feminina) använder -та. Substantiv som slutar på -е/-о använder -то.

Den bestämda artikeln för plural är -те för alla substantiv, utom för dem, vilkas pluralform slutar på -а/-я; dessa bildar pluralformen med -тa istället.

Verben utgör den mest komplicerade delen av den bulgariska grammatiken, speciellt jämfört med andra slaviska språk. De böjs i person, numerus och ibland även genus. De böjs även utifrån aspekt (perfekt och imperfekt), huvudform, nio tempus, tre modus, fyra evidenstyper och sex icke-finita verbformer. Eftersom verbets subjekt ofta kan konstateras utifrån verbändelsen, utelämnas det ofta. Eftersom modern bulgariska saknar infinitiv, använder man istället presens enkel form första person singular som grundform.

Dialekter

Det finns mer än 70 dialekter (40 i Bulgarien och ca 30 i andra länder), uppdelade i två huvudgrupper (östliga och västliga) med olika återspeglingar av den gemensamma slaviska vokalen "yat" (Ѣ).

I västliga dialekter ("hårt tal") det tidigare "yat" uttalas "e" i alla positioner, t.ex. млеко (mlekò) – mjölk, хлеб (hleb) – bröd.

I östliga dialekter ("mjukt tal") alternerar "yat" mellan "ya" och "e": den uttalas "ya" om den är betonad och om nästa stavelse inte innehåller någon främre vokal (e eller i) – t.ex. мляко (mlyàko) – mjölk, хляб (hlyab) – bröd, och "e" annars – t.ex. млекар (mlekàr) – mjölkbud, хлебар (hlebàr) – bagare.

Tematiska ord

Konstiga eller udda traditionella ordspråk och fasta uttryck

Tungvrickare

Tillbaka till toppen