I likhet med levande organismer, utvecklas språk. Språk som kommer från samma ursprungliga språk (kallat "proto-språk") är en del av samma språkfamilj. En språkfamilj kan delas in i flera underfamiljer: till exempel polska och slovakiska är båda väst-slaviska språk, en underavdelning av de slaviska språken, som är en gren av den större indoeuropeiska familjen.

Jämförande lingvistik jämför språk för att fastställa deras historiska släktskap. Detta kan göras genom att jämföra deras fonologi, grammatik och ordförråd, även i fall där det inte finns några skriftliga lämningar från deras föregångare.

Ju längre språk är från varandra, desto svårare kan det vara att avgöra om de är besläktade. Till exempel tvivlar ingen lingvist på att spanska och italienska är släkt, men förekomsten av den altaiska familjen (som skulle innehålla turkiska och mongoliska) är kontroversiell och accepteras inte av alla lingvister. För närvarande är det helt enkelt omöjligt att veta om alla språk kommer från en gemensam föregångare. Om ett ursprungligt mänskligt språk skulle ha existerat, skulle det ha talats för tiotusentals år sedan, om inte mer. Detta gör att det är extremt svårt och ibland omöjligt att utföra jämförelser.

Karta över viktiga språkfamiljer i världen

Source: Wikimedia Commons

Lista över språkfamiljer

Lingvister har identifierat mer än hundra primära språkfamiljer (språkfamiljer som inte har någon känd relation till varandra). Några av dem består endast av ett fåtal språk, medan andra omfattar mer än tusen. Här är några av de viktigaste språkfamiljerna i världen.

Språkfamilj Område Språk
Indo-europeiska språk Europa till Indien, nuförtiden alla kontineter Mer än 400 språk som talas av nästan 3 miljarder människor. De omfattar de romanska språken (spanska, italienska, franska ...), germanska språk (engelska, tyska, svenska ...), Baltiska och slaviska språk (ryska, polska ...), indo-ariska språk (persiska, hindi, kurdiska, bengali och många språk som talas från Turkiet till norra Indien) samt några andra språk som grekiska och armeniska.
Sino-tibetanska språk Asien Kinesiska, tibetanska och burmesiska
Niger-Kongo-språk Afrika söder om Sahara Swahili, Yoruba, Shona, Zulu
Afroasiatiska språk Mellanöstern, Nordafrika Semitiska språk (arabiska, hebreiska ...), somaliska
Austronesiska språk Sydostasien, Taiwan, Madagascar Mer än 1.000 språk, inklusive indonesiska, filipino, malagassiska, hawaiianska, fijianska...
Uralska språk Central-, öst- och nordeuropa, norra Asien Ungerska, finska, estniska, samiska språk, vissa språk i Ryssland (Udmurt, Mari, Komi ...)
Altaiska språk (kontroversiell) Turkiet till Sibirien Turkiska språk (turkiska, kazakiska ...), mongoliska språk (mongoliska ...), tungusiska språk (Manchu ...), några förespråkare inkluderar även japanska och koreanska
Dravidiska språk Södra Indien Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu
Tai-Kadai-språk Sydostasien Thai, Lao
Austro-asiatiska språk Sydostasien Vietnamesiska, Khmer
Na-Dene-språk Nordamerika Tlingit, Navajo
Tupianska språk Sydamerika Guarani
Kaukasiska (ifrågasatt) Kaukasus Tre familjer. Det mest talade kaukasiska språket är georgiska

Specialfall

Språkisolat

En språkisolat är "föräldralöst", dvs. ett språk som inte har visat sig tillhöra någon känd språkfamilj. Det bästa exemplet är baskiska, som talas i Spanien och Frankrike. Även om det är omgivet av indoeuropeiska språk, är det mycket olikt dessa. Lingvister har jämfört baskiska med andra språk som talas i Europa, Kaukasus och till och med Amerika, men man har aldrig lyckats påvisa någon relation.

Koreanska är ett annan välkänt språkisolat, även om vissa lingvister har föreslagit att det är släkt med de altaiska språken eller med japanska. Japanskan i sig betraktas ibland som ett isolat, men kan bäst beskrivas som tillhörande den lilla japoniska familjen, som inkluderar några besläktade språk som okinawiska.

Pidgin- och kreolspråk

Ett pidginspråk är ett förenklat kommunikationssystem som utvecklats mellan två eller flera grupper som inte har något språk gemensamt. Det behöver inte komma direkt från ett enskilt språk, men kan skapas av beståndsdelar från flera olika språk. När barnen börjar lära ett pidginspråk som modersmål, blir det ett fullfjädrat, stabilt språk som kallas ett kreolspråk.

De flesta pidgin- och kreolespråk som används idag är resultatet av kolonisering och är baserade på engelska, franska eller portugisiska. Ett av de mest talade kreolspråken är Tok Pisin, ett officiellt språk i Papua Nya Guinea. Det baserar sig på engelska, men dess grammatik är annorlunda och dess vokabulär innehåller ord lånade från tyska, malajiska, portugisiska och flera lokala språk.