Ar aghaidh chuig an inneachar

Rómáinis

Limba română

Líon na gcainteoirí dúchais

thart ar 24 milliún (an Rómáin agus an Mholdóiv)

Teanga oifigiúil i

An Rómáin, an Mholdóiv, (Tras-dnístria), AE

Teanga mhionlaigh i

an tSeirbia, an Ungáir

Teanga diaspóra

An Iodáil, an Spáinn, Stáit Aontaithe Mheiriceá, an Ghearmáin, an Ríocht Aontaithe, Ceanada, an Ostair, an Fhrainc, an Bheilg, an Phortaingéil, an Chipir, an Astráil, Éire

Aibítir
Laidin / 31 litir; an aibítir Choireallach fós in úsáid i dTras-dnístria
Tuisil gramadaí
2
Cód teanga
ro, rum, ron
Saintréitheacht theangeolaíoch
infhillte , forainm ar lár , SVO
Fine teangacha
Ind-Eorpach, Rómánsach
Líon na gcanúintí
3 mhórghrúpa (Aromáinis, Megleno-Rómáinis, Istro-Rómáinis)

An focal is sia

pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconóis
44 litir

Focal nó abairt aisteach

malgam
focal 8-litir agus gan ach consan amháin ann

Réamhrá

Úsáidtear an téarma Rómáinis uaireanta freisin i gciall níos ginearálta, a thagraíonn do cheithre theanga: Daco-Rómáinis, Aromáinis, Megleno-Rómáinis, agus Istro-Rómáinis . Tá an intuigtheacht fhrithpháirteachIs deacair eatarthu agus is sliocht iad ar na cineálacha Rómánsacha a labhartaí ó thuaidh agus ó dheas den Danóib, sular lonnaigh na treibheanna Slavónacha ó dheas den abhainn. Tugtar teangacha Oir-Rómánsacha orthu freisin. Nuair a bhíonn an téarma Rómáinis in úsáid i gciall leathan, úsáidtear an téarma Daco-Rómáinis don Rómáinis féin.

Stair

Shíolraigh an Rómáinis ó Laidin na ndaoine, a glacadh i nDáicia go luath sa tréimhse AD. Níl eolas faoi stair na dteangacha Oir-Rómánsacha idir an 3ú céad agus forbairt na Próta-Rómáinise sa 10ú céad, nuair a tháinig an limistéar faoi thionchar na hImpireachta Biosántaí,

D'fhan an Rómáinis neamhfhianaithe le linn na Meánaoiseanna, agus níor tháinig sí isteach i dtaifead na staire go dtí go luath san 16ú céad.

Is é litir Neacșu (1521) an doiciméad ar marthain is sine atá scríofa sa Rómáinis sa script Choireallach. Lean úsáid na scripte Coireallaí (taobh le script na Laidine) go dtí 1860, nuair a tugadh isteach aibítir na Laidine go hoifigiúil.

Gaol leis an Moldóivis

Cuireadh chun cinn go mór an tuairim gur teanga í an Mholdóivis atá éagsúil ón Rómáinis sa Poblacht Shóisialach Uathrialach Shóivéadach Mholdóvach (a bunaíodh i 1924). D'úsáidtí an aibítir Choireallach chun an teanga a scríobh. Sa bhliain 1932, athraíodh an script go hoifigiúil go Laidin agus b'ionann an litriú leis an Rómáinis chaighdeánach. Aisiompaíodh an treocht i 1938, nuair a fógraíodh an script Choireallach oifigiúil arís. Lean sé sin ar aghaidh tar éis 1940 sa Phoblacht Shóisialach Shóivéadach Mholdóvach (lena n-áirítear Bessarabia, a nasc-ghabhadh i 1940 ón Rómáin) go dtí 1989, nuair a fógraíodh oifigiúil script na Laidine (arís mar an gcéanna leis an Rómáinis). Sa bhliain 1991, athraíodh ainm na poblachta ó Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (an Phoblacht Shóisialach Shóivéadach Mholdóvach) go Republica Moldova (Poblacht na Moldóive),

Úsáideann réigiún Tras-dnístria an aibítir Choireallach fós agus tagraíonn sé don teanga mar Mholdáivis.

Córas scríbhneoireachta agus fuaimniú

 • a
 • ă
 • â
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • î
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ș
 • t
 • ț
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • Ă ă – a fara breve - don fhuaim /ə/
 • Â â – a fara cuairín - don fhuaim /ɨ/
 • Î î – i fara cuairín - don fhuaim /ɨ/
 • Ș ș – s fara camóg - don fhuaim /ʃ/
 • Ț ț – t fara camóg - don fhuaim /t͡s/

Ní úsáidtear an litir â i lár na bhfocal; ní bhíonn sí i gceannlitreacha ach amháin i inscríbhinní uilecheannlitreacha.

Is ionann na litreacha î agus â ó thaobh foghraíochta agus feidhme. Ar chúiseanna stairiúla atá an dá cheann ann. ó thionscnamh na teanga sa Laidin.

Aibítir Choireallach na Moldóivise

A Б В Г Д Е Ж Ӂ З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е ж ӂ з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы ь э ю я

Gramadach

Is í an Rómáinis an t-aon teanga Rómánsach ina bhfuil na an t-alt sonrach {iarchlaonach: is é sin, ag gabháil le foirceann an ainmfhocail (mar atá sna teangacha Lochlannacha, sa Bhulgáiris agus sa Mhacadóinis), in ionad a bheith chun tosaigh (réamhchlaonach). Rinneadh iad, mar atá sna teangacha Rómánsacha eile, as forainmneacha taispeánacha na Laidine.

Aicmítar ainmfhocail na Rómáinise ina dtrí inscne, firinscneach, baininscneach, agus neodrach. Bíonn ainmfhocail neodracha mar ainmfhocail fhirinscneachs san uatha agus mar ainmfhocail bhaininscneacha san uimhir iolra. Ní hamhlaidh a bhíodh sa Laidin.

Má chríochnaíonn ainmfhocail atá ina mbunfhoirm {/ b} (uatha, ainmneach, gan aon alt) le consan nó le leathghuta -u, is gnách iad a bheith firinscneach nó neodrach; má chríochnaíonn siad in or -a, de ghnáth bíonn siad baininscneach.

Fireann Baineann Neodrach
om
fear
bunică
seanmháthair
drum
bóthar
bou
damh
carte
leabhar
cadou
bronntanas, féirín
copac
crann
cafea
caife
exemplu
sampla

Fuair an Rómáinis cúig thuiseal : ainmneach, ginideach, tabharthach, áinsíoch, agus gairmeach mar oidhreacht ón Laidin. Ó thaobh na deilbhíochta, is ionann an t-ainmneach agus an t-áinsíoch in ainmfhocail; mar an gcéanna, is ionann foirm don ghinideach agus don tabharthach (ní hionann iad sna forainmneacha pearsanta, áfach). Bíonn an gairmeach teoranta de ghnáth do dhaoine nó do rudaí a labhraítear leo, agus tá claonadh nua-aimseartha an t-ainmneach a úsáid ina ionad.

Fara alt sonrach

Uatha Iolra
Ainmneach
Áinsíoch
Fireann
băiatul
buachaill
băieții
Baineann
mama
máthair
mamele
Neodrach
oul
ubh
ouăle
Ginideach
Tabharthach
Fireann
băiatului băieților
Baineann
mamei mamelor
Neodrach
oului ouălor

Gan alt sonrach

Uatha Iolra
Ainmneach
Áinsíoch
Fireann
băiat băieți
Baineann
mamă mame
Neodrach
ou ouă
Ginideach
Tabharthach
Fireann
băiat băieți
Baineann
mame mame
Neodrach
ou ouă
Uatha Iolra
Gairmeach Fireann
băiatule/băiete băieților
Baineann
mamo mamelor
Neodrach
oule ouălor

Canúintí

Difríochtaí foghraíochta is mó a idirdhealaíonn cineálacha na Rómáinise. Tugann na Rómánaigh féin cineálacha nó urlabhraí ar na difríochtaí.

Roinntear canúintí na Rómáinise ina dhá bpríomhchineál, theas agus thuaidh:

 • Níl ach ball amháin sa chineál theas:
  • Fochanúint Wallachia
 • Tá roinnt fochanúintí sa chineál thuaidh:
  • Fochanúint na Moldóive
  • Fochanúint Banat
  • grúpa de chineálacha Trasalvánacha mín-roinnte, trasdula

Rabhlóga

 • Pipotele priponite în panoplia paralelipipedelor pompau pipăind pampoanele laptopurilor.
 • Mormolocii momiți mimetic comemoraseră ramificațiile milimetrice în magazin în dendometacinul lucidității memorialisticii înmărmurite numismatic.
 • Am o vâjâitoare care vâjâie ca un avion vâjâitor. Vâjâie tare vâjâitoarea, dar mai tare vâjâie avionul vâjâietor.
 • Când am zis c-am zis c-om zice, că tu zici c-am zis c-om zice, nici n-am zis c-am zis c-om zice, da tu zici c-am zis c-om zice.
 • Știu că știu că știu că-i știucă şi mai știu că știu că muşcă.

Focail théamacha

Seanfhocail agus nathanna traidisiúnta atá greannmhar nó corr

Ar ais go barr