Ar aghaidh chuig an inneachar

Ungáiris

Magyar nyelv

Líon na gcainteoirí dúchais

thart ar 15 milliún

Teanga oifigiúil i

An Ungáir: beagnach 10 milliún cainteoir

Teanga mhionlaigh i

An Rómáin (2 m), An tSlóvaic (1 m), An Úcráin (250 000), an tSeirbia, an Chróit, an tSlóivéin (le chéile, thart ar 700 000) agus an Ostair (50 000), teanga réigiúnach sa tSlóvaic, an tSeirbia agus sa tSlóivéin.

Teanga diaspóra

Stáit Aontaithe Mheiriceá, Ceanada, Iosrael, an Ghearmáin, an Fhrainc, an Ríocht Aontaithe, an Bhrasaíl, an Rúis, an Astráil, an Airgintín, an tSile agus tíortha eile

Aibítir
44 (aibítir na Laidne + á é í ó ö ő ú ü ű)
Tuisil gramadaí
18
Cód teanga
hu, hun
Saintréitheacht theangeolaíoch
gleanúna , cumascach , armóin gutaí , forainm ar lár , ord na bhfocal saor , SVO /SOV
Fine teangacha
teanga Úgrach, an ceann is mó de na teangacha Fionn-Úgracha (taobh istigh den fhine teanga Úralach)
Líon na gcanúintí
10

An focal is sia

fiosrúchán ar cháilíocht do leas-cheann na roinne maidir le rialú próisis
gné na do-thruaillitheachta

Focal nó abairt aisteach

Úsáideann an Ungáiris a lán fuaimeanna e, agus tá cluiche teanga Esperente ná fuil ann ach focail ná fuil de ghuta ach e iontu a úsáid, m.sh.
Córas iontach a chabhraíonn leat teacht ar dhaoine agus go leor rudaí eile. (Idirlíon)
tá sé ag dreapadh an tsléibhe le díograis
Abairt agus gan ach ö /ø/ inti:
tá cúigear Turcach ag bualadh cúigear Gréagach agus pléisiúr síoraí acu

Fíricí suimiúla

an t-ord ainm, seoladh agus dáta éagsúil le teangacha eile na hEorpa:

 • Sloinne + ainm:
  Kovács Mária, Kiss Péter
 • Baile, sráid, uimhir:
  Budapest, Gizella utca 3
 • Bliain, mí, lá:
  2013.08.10.

Stair

Tá stair na mílte bliain taobh thiar den Ungáiris, a tháinig as an Áise. Is teanga Fhionn-Úgrach í, dar le formhór na n-eolaithe, ach tá teoiricí eile chomh maith. Scar sí le formhór na dteangacha eile Fionn-Úgracha thart ar 3000 bliain ó shin in aice leis na sléibhte Ural. Tá tionchar mór na dteangacha Tuirciceach uirthi. Níl aon doiciméad scríofa ó thréimhse réamhstairiúil na hUngáirise.

Tá cosúlacht leis an bhFionlainnis ag an struchtúr gleanúna agus ag cuid den stór focal bunúsach (na focail kéz 'lámh', vér 'fuil', 'capall', hal 'iasc', víz 'uisce', srl.). Féach freisin focail ghaolmhara sna Teangacha Fionn-Úgracha. Rianaítear cuid mhaith den stoc focal ársa ó na teangacha Tuirciceacha, m.sh. {sound6 } 'torthaí', alma 'úll', búza 'cruithneacht', sajt 'cáis', sör 'beoir ", bor' fíon ', disznó' muc '.

Córas scríbhneoireachta agus fuaimniú

 • a
 • á
 • b
 • c
 • cs
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • gy
 • h
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • ly
 • m
 • n
 • ny
 • o
 • ó
 • ö
 • ő
 • p
 • q
 • r
 • s
 • sz
 • t
 • ty
 • u
 • ú
 • ü
 • ű
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • zs

Athraíodh script na Sean-Ungáirise, an aibítir {sound1 } (script rúnach - ó dheas go clé) mar a thugtar uirthi, go dtí aibítir na Laidine agus an chéad rí Ungárach Stiofán I i réim (997-1038 AD).

Tá 14 ghuta agus 25 chonsan in aibítir na Laidine agus 9 litir ina bhfuil síntí fada san Ungáiris (á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű).

Tá leagan gearr agus leagan fada ag gach guta, a thaispeántar le 'síndadh fada' ar an litir. Fainic kor = 'aois' - kór = 'tinneas'!

Litir Sampla
a nagy (mór)
á lány (cailín)
e nem (ní )
é szép (álainn)
i kicsi (beag)
í ír (scríobh)
o mozi (scannán)
ó (maith)
ö jön (tar)
ő főnök (saoiste)
u kutya (madra )
ú úgy (mar sin)
ü ügy (gnó)
ű sűrű (dlúth)

Is féidir le gach consan leagan fada a bheith aige, ach ní ag tús focail (m.sh. ebben 'sa...seo', szebb 'níos deise'). Aire megy = 'téann' - {sound4 } 'silín (géar)'!

Litir Sampla
p szép (álainn)
b barát (cara )
t téma (ábhar)
d dél (nóin)
ty tyúk (cearc)
gy gyerek (páiste)
k kicsi (beag)
g hideg (fuar)
f fa (crann)
v van (tá)
sz szép (álainn)
z az (an)
s és (agus )
zs zsák (mála)
h hír (nuacht)
c cél (cuspóir )
cs csak (...amháin)
dz edz (cruaigh)
dzs dzsessz (snagcheol)
m ma (inniu)
n nem (ní )
ny anya (máthair)
l lány (cailín)
r ír (scríobh)
j, ly jön, lyuk (tar, poll)

Tá fuaimniú na hUngáirise rialta, mín.

Gramadach

Tá struchtúr ar leith ag an Ungáiris, .i. cuirtear formhór na bhfeidhmeanna gramadaí agus comhréire in iúl trí mhíreanna a ghreamaítear le fréamh na mbunfhocal (teanga ghleanúna).

Ciallaíonn carachtar gleanúna na hUngáirise go mbíonn focail comhdhéanta go minic de mhíreanna focal éagsúla (moirféimí) a bhfuil a gcuid feidhmeanna féin acu. Glacann siad an ról a bhíonn ag focail ar leith cosúil le réamhfhocail nó aidiachtaí sealbhacha, i measc nithe eile, sna teangacha Ind-Eorpacha.

Is féidir ainmfhocal a dhéanamh mar a leanas: iarmhír iolra nó iarmhír shealbhach (arb ionann mo, do, a {/} i etc), an iarmhír sealbhóir agus na froircinn tuiseal a leanas leis an bhfocal bunúsach (féach barátoméban).

Seo thíos na 18 bhfoirceann tuisil (tá a líon á phlé):

Foirceann Sampla
Ainmneach /- barát (cara)
Áinsíoch -t/at/ot/et/öt barátot (cara + áinsíoch)
Tabharthach -nak/nek barátnak (do chara )
Uirliseach -val/vel baráttal (le cara)
Cúisíoch-deiridh -ért barátért (ar son cara )
Aistreánach-fíorasach -vá/vé baráttá (ina chara/ina cara)
Áitreabhach/tuiseal le "i" -ban/ben barátban (i gcara)
Tabharthach/tuiseal le "ar" -n/on/en/ön baráton (ar chara)
Tabharthach/tuiseal le "chuig" -nál/nél barátnál (ag cara)
Tabharthach/tuiseal le "suas ar" -ra/re barátra (ar chara )
Tabharthach/tuiseal le "anuas ó" -ról/ről barátról (faoi chara )
Tabharthach/tuiseal le "isteach i" -ba/be barátba (isteach i gcara)
Tabharthach/tuiseal le "amach as" -ból/ből barátból (amach as cara)
Tabharthach/tuiseal le "go dtí in aice le" -hoz/hez/höz baráthoz (chuig cara)
Ochslaíoch -tól/től baráttól (ó chara)
Tabharthach/tuiseal le "go" -ig barátig (ionsar chara)
Tuiseal "ina cháilíocht mar" -ként barátként (ar nós carad)
Tuiseal "ina cháilíocht mar" foirmiúil -ul/ül barátul (mar chara )

Is féidir le hainmfhocail Ungáirise suas le 1000 foirm éagsúil a bheith acu! Tá réamhfhocail san Ungáiris freisin, amhail előtt 'os comhair', mögött 'taobh thiar de': a ház mögött 'ar chúl an tí'.

Mar sin, cuireann na tuisil áitreabhacha (agus iarfhocail) an tionscnaimh, an áit agus an treo in iúl, mar atá san Fhionlainnis:

Cad as Cén áit Cén treo
házból
(teacht) ón teach
házban
(bheith) sa teach
házba
(dul) isteach sa teach
ház mögül
(teacht) ó laistiar den teach
ház mögött
(bheith) laistiar den teach
ház mögé
(dul) laistiar den teach

Déanmhas focal agus foclóir

Tá déanmhas focal san Ungáiris táirgiúil. Is féidir an iarmhír -ság/ség a úsáid i gcónaí chun teibíocht a chur in iúl, mar atá i jóság agus szépség. Is furasta briathra nua a dhéanamh ó ainmfhocal leis an iarmhír -z-l:

 • számítógép (ríomhaire)számítógépez(ik) (bheith ag obair/ag súgradh le ríomhaire)
 • Idirlíon → internetez (an t-Idirlíon a úsáid)
 • blag → blogol (blag a scríobh)

{cumascadh an-choitianta san Ungáiris (dá bhrí sin, tá go leor focal an-fhada), mar shampla:

 • állatkert
  ainmhí + garraí 'garraí na n-ainmhithe'
 • kávéfőző
  caife + cócaireán 'síothlán caife'

Tá an focal tan ('staidéar, tráchtas') ina bhunús do go leor focal eile:

 • tanár
  múinteoir
 • tanít
  múin
 • tanul
  foghlaim
 • tanuló
  dalta, foghlaimeoir
 • tanulékony
  éirimiúil
 • tanulatlan
  gan oideachas
 • megtanulható
  sofhoghlamtha
 • tanulmány
  staidéar
 • nyelvtan
  staidéar teanga (gramadach)
 • hangtan
  staidéar fuaimeanna (foghraíocht)
 • számtan
  staidéar uimhreacha (uimhríocht)
 • állattan
  staidéar ainmhithe (zó-eolaíocht)
 • növénytan
  staidéar plandaí (luibheolaíocht)
 • géptan
  staidéar meaisíní (meicnic)
 • hittan
  staidéar creidimh (teagasc reiligiúnach)
 • tankönyv
  leabhar staidéir, (téacsleabhar)

Díorthuithe an bhriathair ad ('tabhair ") de réir réimíreanna briathair, léiríonn siad raon feidhme an athraithe brí:

 • átad
  tabhair ar láimh
 • bead
  tabhair isteach
 • belead (mindent)
  cuir (gach rud) isteach ann
 • elad
  díol
 • előad
  tíolaic, feidhmigh, taispeáin
 • felad
  tabhair suas
 • hátraad
  tabhair ar ais
 • hozzáad
  cuir le
 • idead
  tabhair
 • kiad
  foilsigh
 • lead
  tabhair anuas, téigh thart, seachaid
 • odaad
  tabhair
 • összead
  coimrigh
 • ráad
  gléas
 • továbbad
  téigh thart
 • túlad vmin
  rud éigin a chur díot

Níl aon inscne gramadaí san Ungáiris, níl forainmneacha ar leith, fiú, do agus , níl ach ceann amháin ő, agus ní úsáidtear é ach chun béim a chur. Is féidir go leor leathanach in úrscéal a léamh gan gnéas na ndaoine dá dtagraítear a bheith ar eolas agat.

Tá tábhacht le haois i gcaidrimh an teaghlaigh, tá focail shimplí ar dheirfiúr níos óige húg agus deirfiúr níos sine nővér, ach gan aon fhocal simplí ar dheirfiúr. Is ionann cás do dheartháir agus ní mór don chainteoir an aois choibhneasta a shonrú le öcsbátya.

Baill bheatha a bhíonn ann i bpéirí, úsáidtear an uimhir uatha leo:

Szép szeme van
Is ionann súil álainn + Ps3 agus
Tá súile áille aici/aige.

Níl aon difríocht idir crann agus adhmad, fa atá orthu araon, idir craicinn agus leathar, bőr atá ar an dá cheann.

Focail théamacha

Seanfhocail agus nathanna traidisiúnta atá greannmhar nó corr

Ar ais go barr