Gå til indhold

tyrkisk

Türk dili

Antal modersmåltalende

> 70 mio.

Officielt sprog i

Tyrkiet, Nord-Cypern

Mindretalssprog i

Makedonien, Rumænien, Bosnien, Grækenland, Irak, Kosovo

Diaspora-sprog

Tyskland, Frankrig, Holland, USA, Østrig, Saudi-Arabien, Schweiz, Australien, Sverige, Rusland, Danmark, Storbritannien, Canada, Belgien, Bulgarien, Italien, Aserbajdsjan ...

Alfabet
latinsk alfabet med 29 bogstaver (21 konsonanter, 8 vokaler)
Grammatiske fald (kasus)
6
Sprogkode
tr, tur
Sprogtypologi
agglutinerende , vokalharmoni , pro-drop , SOV
Sprogfamilie
sydtyrkisk (Oghuz-) gren af den tyrkiske sprogfamilie
Antal dialekter
Der findes ingen konsensus mht. antallet af dialekter.

Længste ord

decentralisering

Mærkeligt ord eller sætning

Som om du var en af dem, vi ikke nemt kan gøre til en producent af mislykkede ting.
Det længste ord (med alle suffikser) består af 70 bogstaver.

Introduktion

Ifølge en gængs tyrkisk opfattelse findes der ét tyrkisk sprog (Türkçe), der kan opdeles i flere hoveddialekter (lehçe), såsom kazhakisk tyrkisk (Kazak Türkçesi), uzbekisk tyrkisk (Özbek Türkçesi) og tyrkisk i Tyrkiet selv. Denne synsvinkel, som de fleste lingvister er uenige i, hævder at tyrkisk (dvs. det tyrkiske fællessprog) er et af de største sprog i verden, med næsten 200 millioner modersmålstalende.

Skriftsystem og udtale

 • a
 • b
 • c
 • ç
 • d
 • e
 • f
 • g
 • ğ
 • h
 • ı
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • ö
 • p
 • r
 • s
 • ş
 • t
 • u
 • ü
 • v
 • y
 • z

Tyrkisk indførte det latinske alfabet i 1928. Tidligere skriftsystemer, såsom runealfabetet, Uighur-alfabetet eller arabisk skrift, svarer ikke til det moderne tyrkiske alfabet, der består af 21 konsonanter og 8 korte vokaler. Der er ingen lange vokaler eller diftonger. Målet med Atatürks sprogreform var at formindske afstanden mellem skrevet og talt sprog: Benim adım Mustafa [benim adɯm Mustafa] (‘Mit navn er Mustafa’).

Et af de mest karakteristiske træk i tyrkisk er vokalharmonien, med bl.a. følgende modsætningspar:

 • fortungevokal vs. bagtungevokal: temizleyeceğim (jeg vil/skal rense)
 • lav vs. høj tungeposition: ısıtıcı (heater)
 • med vs. uden læberunding: görüşürüz (vi ses)
fortunge bagtunge
u-rundet rundet u-rundet rundet
høj -o i ü ı u
lav -o e ö a o

Udtrykket görüşürüz (vis ses, bogstaveligt 'vi vil se hinanden') består således af stammen gör- ('se') og 3 forskellige suffikser, af hvilke hver har 4 varianter: -ış/iş/uş/üş (reciprok), -ır/ir/ur/ür (aorist), -ız/iz/uz/üz (1. person flertal). Suffiksernes vokaler skifter så i afhængighed af ordstammens vokal (vokalharmoni). På denne måde vil den samme række af suffikser skifte udseende alt efter hvilken rod den føjes til:

 • al- (tage): alışırız (vi vil vænne os til ...)
 • sev- (elske): sevişiriz (vi vil elske)
 • konuş- (tale): konuşuruz (vi vil tale, vi kommer til at tale)

Grammatik

Tyrkisk er, i modsætning til de fleste europæiske sprog, et agglutinerende sprog. Dette betyder, at der føjes grammatiske suffikser til uændrede ordstammer. Hvert suffiks har sin egen grammatiske betydning, og flere suffikser kan kombineres i én lang kæde.

 • ev
  hus
 • evler
  huse
 • evlenmek
  blive gift
 • evim
  mit hus
 • evlerim
  mine huse
 • evlendik
  vi blev gift
 • evimde
  i mit hus
 • evlerimde
  i mine huse
 • evlendirecekler
  de vil bortgifte ...

Tyrkisk kender ikke til grammatisk køn, så ordet arkadaş, for eksempel, kan bruges om både mænd og kvinder. Der findes heller ikke nogen bestemt artikel, men talordet bir (een/eet) kan bruges som ubestemt artikel. Flertallet markeres vha. suffikset -lar/ler (afhængig af vokalharmonien), som i evler (huse) og atlar (heste). Tyrkisk har 6 kasus - nominativ, genitiv, dativ, akkusativ, lokativ og ablativ. Suffiksernes vokal styres af reglerne om vokalharmoni, dvs. tilpasses rodens vokal.

hus hest doktor skuespiller
nominativ
genitiv
dativ
akkusativ
lokativ
ablativ

Verber udviser mønstret stamme-aspekt/tense-person-suffiks, fx oyna-dı-m (jeg spillede/legede). Negation udtrykkes vha affikset -ma/me, indføjet direkte efter stammen, fx oyna-ma-dı-m (jeg spillede/legede ikke). For spørgsmål bruges partiklen mı/mi/mu/mü, fx oynadım mı? (har jeg spillet/leget?). Der er fem usammensatte tider i tyrkisk: Præsens, futurum, aorist, bestemt datid og inferentiel datid. Sidstnævne (også kaldet refereret/fortalt datid) bruges til at beskrive situationer, som den talende har indirekte ("fortalt") kendskab til - med andre ord, når taleren ikke med sikkerhed ved, om påstanden er sand eller ej, fx Ali evlenmiş (de siger at Ali er blevet gift).

yapmak (lave/gøre)

singularis/ental pluralis/flertal
1. person 2. person 3. person 1. person 2. person 3. person
nutid yapıyorum yapıyorsun yapıyor yapıyoruz yapıyorsunuz yapıyorlar
futurum (fremtid) yapacağım yapacaksın yapacak yapacağız yapacaksınız yapacaklar
Aorist yaparım yaparsın yapar yaparız yaparsınız yaparlar
bestemt datidsform yaptım yaptın yap yaptık yaptınız yaptılar
inferentiel datid yapmışım yapmışsın yapmış yapmışız yapmışsınız yapmışlar

Orddannelse og leksikon

Kernen i det tyrkiske ordforråd består af ubøjelige ordstammer. De ældste stammer er énstavelsesstammer af typen VC, CV, CVC eller CVCC (V=vokal, C=konsonant), så antallet af mulige stammer er begrænset. Nye ord dannes ved at føje suffikser til allerede eksisterende ord, fx:

 • sev-
  elsk-
 • sevmek
  elske, kunne lide (verbumsformer)
 • sevişmek
  elske (have samleje)
 • sevinmek
  glæde sig
 • sevinç
  glæde (substantiv/navneord)
 • sevindirici
  glad (adjektiv/tillægsord)
 • sevgi
  kærlighed
 • sevgili
  kæreste
 • sevimli
  elskværdig
 • sevecen
  kærlig
 • sevici
  lesbisk

reduplikation i tyrkisk (samme lyd to gange)

Reduplikation er en populær metode for at forstærke betydningen af et tyrkisk ord.

 • suffiks-gentagelse: beyaz (hvid) - bembeyaz (meget hvid), mavi (blå) - masmavi (meget blå)
 • ord-gentagelse: parça (stykke) - parça parça (i dele, stykvis), yavaş (langsomt) - yavaş yavaş (meget langsomt)
 • gentagelse af samme ord med ændring af første bogstav til m: kahve (kaffe) - kahve mahve (kaffe og lignende drikke), çanta (taske) - çanta manta (taske og lignende ting)
 • tilføjelse af et lignende ord: kırık (knækket/brudt) - kırık dökük (ødelagt)
 • tilføjelse af et lignende, men ikke-eksisterende ord: eğri (bøjet) - eğri büğrü (forvreden)
 • ved at kombinere to allerede eksisterende ord: abur cubur (junk food), ıvır zıvır (dimser), cicili bicili (overpyntet)

Reduplikation (fordobling) bruges også i onomatopoetika: çıtır çıtır (bruges knasende madlyde), şapır şapır (bruges om gnaskelyde og smækkys). Metoden anvendes også til at beskrive visuelle træk: pırıl pırıl (glinsende).

Tematiske ord

Sjove eller mærkværdige traditionelle ordsprog og vendinger

Tilbage til toppen