Gå til indhold

rumænsk

Limba română

Antal modersmåltalende

ca. 24 mio. (Rumænien og Moldova)

Officielt sprog i

Rumænien, Moldova, (Transdnestrien), EU

Mindretalssprog i

Serbien, Ungarn

Diaspora-sprog

Italien, Spanien, USA, Tyskland, Storbritannien, Canada, Østrig, Frankrig, Belgien, Portugal, Cypern, Australien, Irland

Alfabet
Latinsk alfabet med 31 bogstaver; kyrillisk bruges stadigvæk i Transdnestrien
Grammatiske fald (kasus)
2
Sprogkode
ro, rum, ron
Sprogtypologi
flekterende , pro-drop , SVO
Sprogfamilie
Indoeuropæisk, romansk
Antal dialekter
3 hovedgrupper: Aromunsk (vlakkisk), Megleno-rumænsk, Istrio-rumænsk

Længste ord

ultramikroskopisk pulmonær silikovulkanokoniose, silikose
44 bogstaver

Mærkeligt ord eller sætning

amalgam
ord med 8 bogstaver og kun 1 konsonant

Introduktion

Betegnelsen rumænsk bruges sommetider også med en mere generel betydning, hvor det omfatter fire sprog eller dialekter: Daco-rumænsk, aromunsk, Megleno-rumænsk, og Istro-rumænsk. De fire sprog, der kun har meget begrænset gensidig forståelighed, nedstammer fra romanske tungemål, der blev talt på begge sider af Donau, før slavonske stammer slå sig ned syd for floden. Denne gruppe af sprog kaldes også for østromanske sprog. Når man bruger betegnelsen rumænsk in denne bredere betydning, hedder det egentlige rumænsk så Daco-Romansk.

Historie

Rumænsk nedstammer fra vulgærlatin, der blev det dominerende sprog i Dakien i de første århundreder e.K. Det er ukendt, hvordan østromansk udviklede sig i perioden mellem det 3. og10. århundrede, da proto-romansk udvikledes og området kom under kontrol af det Byzantinske Imperium.

Rumænsk forblev udokumenteret igennem Middelalderen, og der findes først historiske belæg fra og med det tidlige 16. århundrede.

Det ældste overleverede rumænske dokument er Neacșu's brev (1521), skrevet med kyrilliske bogstaver. Brugen af kyrillisk fortsatte parallelt med det latinske alfabet op til 1860, da latinsk ortografi blev officielt vedtaget for rumænsk.

Forbindelse til moldovisk

Opfattelsen om, at moldovisk er forskelligt fra rumænsk, og at det bør skrives med kyrilliske bogstaver, fik stor politisk støtte af Den moldoviske ASSR (grundlagt i 1924). I 1932 fik det latinske alfabet officiel status, og man overtog den rumænske standard-ortografi, men udviklingen vendte igen i 1938 med genindførelses af kyrillisk, der forblev det officielle alfabet også i perioden 1940-1989, i Den moldoviske socialistiske sovjetrepublik (der inkluderede det oprindeligt rumænske Bessarabien, annekteret i 1940). 1989 blev skrift og ortografi endnu engang latiniseret/rumaniseret, og statens navn blev i 1991 ændret fra Republica Sovietică Socialistă Moldovenească til Republica Moldova Republikken Moldova. De forskellige ortografiske og navneskrift har ført til at mange sprog accepterer både 'a' og 'o' i ordet 'moldavisk/moldovisk'.

Udbryderrepublikken Transdnestrien bruger stadigvæk det kyrilliske alfabet og kalder sproget for moldavisk.

Skriftsystem og udtale

 • a
 • ă
 • â
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • î
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • ș
 • t
 • ț
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • Ă ă – a med brevis-accent - for lyden /ə/
 • Â â – a med cirkumfleks - for lyden /ɨ/
 • Î î – i med cirkumfleks - for lyden /ɨ/
 • Ș ș – s med komma - for lyden /ʃ/
 • Ț ț – t med komma - for lyden /t͡s/

Bogstavet â bruges udelukkende midt i ordet, og det forekommer kun med stort i indskrifter hvor hele teksten er med stort.

Bogstaverne î og â er fonetisk og funktionelt identiske. At begge eksisterer, har historiske rødder i latin.

Det moldaviske kyrilliske alfabet.

A Б В Г Д Е Ж Ӂ З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е ж ӂ з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш ы ь э ю я

Grammatik

Rumænsk er det eneste romanske sprog, hvor de definitte artikler bruges enklitisk, dvs. tilføjes direkte til slutningen af substantivet (som i øvrigt også i skandinaviske sprog, bulgarisk og macedonsk), i stedet for som selvstændige ord foran substantivet. Artiklerne stammer, som i andre romanske sprog, fra demonstrative pronominer (påpegende stedord) i latin.

Rumænske substantiver kategoriseres i tre genus (køn) - hankøn, hunkøn og intetkøn (neutrum). Sidstnævnte bøjes som hankøn i singularis (ental) og som hunkøn i pluralis (flertal), i modsætning til latin, hvor der fandtes neutrumsformerne.

Substantiver, der i grundform slutter på en konsonant eller (halv)vokalen -u, er som regel hankøn eller intetkøn, mens eller -a i udlyden indikerer hunkøn.

hankøn hunkøn intetkøn
om
mand
bunică
bedstemor
drum
vej
bou
okse
carte
bog
cadou
gave
copac
træ
cafea
kaffe
exemplu
eksempel

Rumænsk har arvet 5 kasus efter latin: Nominativ, genitiv, dativ, akkusativ og vokativ. Morfologisk er substantivernes nominativ identisk med akkusativ, og dativ med genitiv, omend formerne er forskellige i pronominer (stedord). Vokativen forekommer normalt kun ved ord, der betegner mennesker eller ting, der kan tiltales direkte, og der er en stigende tendens til at bruge nominativ i stedet.

med bestemt artikel

singularis/ental pluralis/flertal
nominativ
akkusativ
hankøn
băiatul
dreng
băieții
hunkøn
mama
mor
mamele
intetkøn
oul
æg
ouăle
genitiv
dativ
hankøn
băiatului băieților
hunkøn
mamei mamelor
intetkøn
oului ouălor

uden bestemt artikel

singularis/ental pluralis/flertal
nominativ
akkusativ
hankøn
băiat băieți
hunkøn
mamă mame
intetkøn
ou ouă
genitiv
dativ
hankøn
băiat băieți
hunkøn
mame mame
intetkøn
ou ouă
singularis/ental pluralis/flertal
vokativ hankøn
băiatule/băiete băieților
hunkøn
mamo mamelor
intetkøn
oule ouălor

Dialekter

De forskellige varianter af rumænsk adskiller sig mest på det fonetiske område. Rumænerne selv taler om accenter eller tungemål.

Rumænske dialekter deles op i to hovedgrupper - nord og syd:

 • I den sydlige grupper er der kun ét medlem:
  • Den valakiske underdialekt
 • Den nordlige gruppe indeholder flere dialekter:
  • Moldavisk
  • Banatisk
  • En gruppe af kun lidt forskellige transsilvanske overgangsdialekter

Tungebrækkere

 • Pipotele priponite în panoplia paralelipipedelor pompau pipăind pampoanele laptopurilor.
 • Mormolocii momiți mimetic comemoraseră ramificațiile milimetrice în magazin în dendometacinul lucidității memorialisticii înmărmurite numismatic.
 • Am o vâjâitoare care vâjâie ca un avion vâjâitor. Vâjâie tare vâjâitoarea, dar mai tare vâjâie avionul vâjâietor.
 • Când am zis c-am zis c-om zice, că tu zici c-am zis c-om zice, nici n-am zis c-am zis c-om zice, da tu zici c-am zis c-om zice.
 • Știu că știu că știu că-i știucă şi mai știu că știu că muşcă.

Tematiske ord

Sjove eller mærkværdige traditionelle ordsprog og vendinger

Tilbage til toppen