Gå til indhold

italiensk

Lingua italiana

Antal modersmåltalende

ca. 65 mio.

Officielt sprog i

Italien, Svejts, San Marino, Vatikanstaten, EU

Mindretalssprog i

Kroatien og Slovenien

Diaspora-sprog

Brasilien (25 mio.), Argentina (24 mio.), USA (18 mio.), Canada (1,5 mio.), Uruguay (1,5 mio.), Australien (0,85 mio.) osv.

Alfabet
21 latinske bogstaver
Grammatiske fald (kasus)
0
Sprogkode
it, ita
Sprogtypologi
flekterende , pro-drop , SVO
Sprogfamilie
Indoeuropæisk, romansk, italo-dalmatisk
Antal dialekter
7 hovedgrupper

Længste ord

meget hurtigt, hektisk
Det blev skabt i 1677, og det har været det længste italienske ord siden.

Mærkeligt ord eller sætning

havebede
det korteste italienske ord med alle 5 vokaler
linedansere
det længste italienske ord uden gentagne bogstaver

italiensk inflydelse

Italiensk er et officielt sprog i Italien og EU, og et minoritetssprog i 2 andre EU-lande. Det er et af unionens største sprog, efter tysk, engelsk og fransk. Det er ikke noget internationalt sprog på samme måde som engelsk, fransk eller spansk, men finder udbredt anvendelse i Middelhavsområdet og undervises som et populært fremmedsprog rundt omkring i verden. Kendskab til italiensk er nødvendigt for kunsthistorikere og musikere, især hvad angår opera. Italiensk er også et vigtigt sprog inden for international gastronomi, og italiensk har påvirket næste alle sprog i verden, især inden for de ovennævnte områder. Ord og udtryk som sfumato, fresco, villa (kunst og arkitektur), concerto, ballerina, allegro, baritone (musik), motto, novel, notturno (literatur) or spaghetti, espresso, pizza, pasta, men også zero, lava, volcano og neutrino (videnskab) er bare nogle af de tusindvis af ord der er overtaget som låneord af andre europæiske sprog. Dette fortæller os noget om den næsten absolutte dominans, italiensk kultur har haft i europæisk historie, fra romernes tid og oplysningstiden op til vore dage. Der findes 3.000 italienske låneord i fransk, og nabodialekterne i Frankrig, Kroatien eller Slovenien er dybt påvirket af italiensk, ligesom maltesisk er fuld af italienske ord. Og endeligt må det ikke glemmes, at italiensk er de-facto arbejdssproget af Vatikanstaten, og dermed forankret i hjertet af hele den katolske verden.

Grammatik

Italiensk har 2 grammatiske køn, med kongruens (bøjningsoverensstemmelse) mellem artikler, adjektiver og substantiver, men sproget har ikke længere kasusbøjning - med undtagelse af pronominerne (stedordene): (io, me – jeg, mig). Et specielt træk af italiensk er, at artiklerne smelter sammen med præpositionerne (forholdsordene) del, dello, dell‘, dei, degli, della, delle ovs.

singularis/ental pluralis/flertal
definit (bestemt) ubestemt definit (bestemt) ubestemt
hankøn -o il ragazzo
dreng
un ragazzo i ragazzi dei ragazzi
hunkøn -a la ragazza
pige
una ragazza le ragazze delle ragazze
hankøn -o
begyndelsesvokal
l’amico
ven
un amico gli amici degli amici
hunkøn -a
begyndelsesvokal
l’amica
veninde
una amica
un’ idea
le amiche
delle idee
delle amiche
begyndelses-s + konsonant lo scopo
mål
uno scopo gli scopi gli scopi

Italiensk danner ikke sammensatte ord. Den normale ordstilling er SVO (subjekt-verbum-objekt), og adjektiverne står til højre for substantiverne: una casa grande (et stort hus).

Verberne bøjes i person og tal, og har kongruens med subjektet. Italiensk har mange uregelmæssige verber, og de regelmæssige verber opdeles i 3-4 grupper, afhængig af infinitivendelse (-are, -ere, -ire, -isco: parlare, credere, partire, finire, finisco). Tabellen viser bøjningsmønstrene for et regelmæssigt verbum af den første klasse.

singularis/ental pluralis/flertal
1. person 2. person 3. person 1. person 2. person 3. person
indikativ
simpel nutid io amo tu ami egli ama noi amiamo voi amate essi amano
perfektum io ho amato tu hai amato egli ha amato noi abbiamo amato voi avete amato essi hanno amato
imperfektum io amavo tu amavi egli amava noi amavamo voi amavate essi amavano
førdatid o avevo amato tu avevi amato egli aveva amato noi avevamo amato voi avevate amato essi avevano amato
absolut datid io amai tu amasti egli amò noi amammo voi amaste essi amarono
fjern førdatid io ebbi amato tu avesti amato egli ebbe amato noi avemmo amato voi aveste amato essi ebbero amato
simpel fremtid io amerò tu amerai egli amerà noi ameremo voi amerete essi ameranno
futurum perfectum (futurum exactum, førfremtid) io avrò amato tu avrai amato egli avrà amato noi avremo amato voi avrete amato essi avranno amato
konjunktiv
nutid che io ami che tu ami che egli ami che noi amiamo che voi amiate che essi amino
datid che io abbia amato che tu abbia amato che egli abbia amato che noi abbiamo amato che voi abbiate amato che essi abbiano amato
imperfektum che io amassi che tu amassi che egli amasse che noi amassimo che voi amaste che essi amassero
pluskvamperfektum che io avessi amato che tu avessi amato che egli avesse amato che noi avessimo amato che voi aveste amato che essi avessero amato
conditionalis
nutids-conditionalis io amerei tu ameresti egli amerebbe noi ameremmo voi amereste essi amerebbero
datids-conditionalis io avrei amato tu avresti amato egli avrebbe amato noi avremmo amato voi avreste amato essi avrebbero amato
imperativ
nutid ama ami amiamo amate amino
infinitiv
nutid amare
datid avere amato
participium
nutid amante
datid amato
gerundiv
nutid amando
datid avendo amato

skriftsystem

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • z

Italienske dialekter og Italiens sprog

Den lingvistiske mangfoldighed i Italien er faktisk større end i resten af de romansk-talende lande. Rigsitaliensk er på mange måder tættere på spansk eller portugisisk end på piemontesisk eller napolitansk. Og piemontesiske dialekter har mange træk, der ligger tætter op ad provencalsk og fransk end italiensk. Andre lokale hovedvarianter af italiensk - venetiansk, emiliansk, romagnolo, lombardisk, genuesisk-ligurisk, napolitansk, siciliansk - er uafhængige videreudviklinger af vulgærlatin, dvs. dialekter af latin, ikke af toskansk italiensk, der udgør basis for rigsitaliensk. Det er derfor mere korrekt at tale om Italiens sprog end om italienske dialekter, idet hvert af disse vernakulærsprog selv har dialekter og nogle endda en skriftlig tradition med en ofte rig litteratur.

Toskansk betragtes stadigvæk som den "reneste" af alle italienske dialekter, fordi det mest ligner det originale/klassiske latin. Den mest inflydelsesrige variant kaldes i dag Lingua toscana in bocca Romana: "Toskansk i en romers mund". Alligevel var det først i det 19. århundrede, at de dannede toskaneres tungemål blev til fællessproget af en ny nation. Samlingen af Italien i 1861 havde ikke bare en dyb virkning på den politiske front, men førte også til en gennemgribende social, økonomisk og kulturel transformation. Med indførelsen af obligatorisk skolegang faldt analfabetismen, og mange talere droppede deres modersmålsdialekt til fordel for nationalsproget, eller udviklede en lokal accent-variant af standardsproget (Italiano popolare), farvet af de lokale vernakulærsprog.

Tematiske ord

Sjove eller mærkværdige traditionelle ordsprog og vendinger

Tilbage til toppen