Gå til indhold

ungarsk

Magyar nyelv

Antal modersmåltalende

ca. 15 mio.

Officielt sprog i

Ungarn (næsten 10 mio.), EU

Mindretalssprog i

Rumænien (2 mio.), Slovakiet (1 mio.), Ukraine (250.000), Serbien, Kroatien, Slovenien (tilsammen ca. 700.000) og Østrig (50.000); som regionalsprog i Slovakiet, Serbien og Slovenien.

Diaspora-sprog

USA, Canada, Israel, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Brasilien, Rusland, Australien, Argentina, Chile

Alfabet
44 (latinsk alfabet + á é í ó ö ő ú ü ű)
Grammatiske fald (kasus)
18
Sprogkode
hu, hun
Sprogtypologi
agglutinerende , kompositums-dannende , vokalharmoni , pro-drop , fri ordstilling, SVO /SOV
Sprogfamilie
ugrisk sprog, største medlem af den finsk-ugriske sprogæt (som igen er en del af den ugriske sprogfamilie)
Antal dialekter
10

Længste ord

kvalifikationsundersøgelse vedr. vicelederstilling i proceskontrolafdeling
det ikke at kune blive vanhelliget

Mærkeligt ord eller sætning

Ungarsk har mange e-lyde, og der findes et sprogspil (Esperente), der går ud på kun at bruge ord med e-vokaler, fx
Et udmærket system, der kan hjælpe dig med at finde personer og en masse andre ting (Internet).
Han klatrer begejstret på bjerget.
Sætning med kun ö /ø/
Fem tyrkere er ved at banke fem grækere med evig glæde.

interessante kendsgerninger

Elementstillingen i navne, adresser og dato-angiverlser er forskellig fra de fleste andre europæiske sprog.

 • Efternavn + fornavn
  Kovács Mária, Kiss Péter
 • By, gade, nummer:
  Budapest, Gizella utca 3
 • År, måned, dag:
  2013.08.10.

Historie

Det ungarske sprog har en flertusindårig historie med rødder i Asien. Normalt klassificeres ungarsk som et finsk-ugrisk sprog. Sproget blev adskilt fra de andre finsk-ugriske sprog for ca. 3000 år siden, i nærheden af Ural-bjergene, og har været stærkt påvirket af tyrkiske sprog. Der findes ingen skrevne dokumenter fra disse tidlige perioder af ungarsk.

Sprogets agglutinerende struktur og en del af det grundlæggende ordforråd (ordene kéz 'hånd', vér ‘blod’, ‘hest’, hal ‘fisk’, víz ‘vand’, etc.) viser en lighed med finsk. Jf. også relaterede ord i finsk-ugriske sprog. En væsentlig del af det ældre ordforråd kan henføres til tyrkiske sprog, fx gyümölcs ‘frugt’, alma ‘æble’, búza ‘hvede’, sajt ‘ost’, sör ‘øl’, bor ‘vin’, disznó ‘svin’.

Skriftsystem og udtale

 • a
 • á
 • b
 • c
 • cs
 • d
 • e
 • é
 • f
 • g
 • gy
 • h
 • i
 • í
 • j
 • k
 • l
 • ly
 • m
 • n
 • ny
 • o
 • ó
 • ö
 • ő
 • p
 • q
 • r
 • s
 • sz
 • t
 • ty
 • u
 • ú
 • ü
 • ű
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • zs

Den old-ungarske skrift, det såkaldte rovás-alfabet (runeskrift - fra højre til venstre) blev skiftet ud med det latinske alfabet under den første ungarske konge, Stefan 1. af Ungarn (regeringstid 997-1038).

Ungarsk har 14 vokaler og 25 konsonanter skrevet med latinsk skrift, og 9 bogstaver med accent-tegn (á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű).

Hver vokal har en kort og en lang version markeret med en accent over bogstavet: kor = ‘alder’ – kór = ‘sygdom’!

brev eksempel
a nagy (stor)
á lány (pige)
e nem (nej, ikke)
é szép (smuk)
i kicsi (lille)
í ír (skrive)
o mozi (film)
ó (god)
ö jön (komme)
ő főnök (chef)
u kutya (hund)
ú úgy (som det(te))
ü ügy (affære)
ű sűrű (tæt)

Hver konsonant kan også have en lang version, dog ikke i begyndelsen af et ord (fx ebben 'i dette', szebb 'pænere'). Bemærk: megy = 'går' - meggy 'kirsebær'!

brev eksempel
p szép (smuk)
b barát (ven)
t téma (emne)
d dél (middag (tidspunktet))
ty tyúk (høne)
gy gyerek (barn)
k kicsi (lille)
g hideg (kold)
f fa (træ)
v van (er)
sz szép (smuk)
z az (den/det)
s és (og)
zs zsák (taske)
h hír (nyheder)
c cél (mål)
cs csak (kun)
dz edz (hærde)
dzs dzsessz (jazz)
m ma (i dag)
n nem (nej, ikke)
ny anya (mor)
l lány (pige)
r ír (skrive)
j, ly jön, lyuk (komme, hul)

Udtalen af ungarsk er ganske regelmæssig og ligetil.

Grammatik

Som agglutinerende sprog har ungarsk en speciel struktur, hvor de fleste grammatiske og syntaktiske funktioner udtrykkes vha. ordelementer føjet til ordroden.

Denne agglutinerende karakter af sproget betyder, at et ord ofte består af flere betydningsbærende elementer (morfemer) med hver deres separate funktion. Disse ordelementer svarer til særskilte ord i de indoeuropæiske sprog, fx. præpositioner (forholdsord) eller possessiver (ejestedord) etc.

Et substantiv kan formes på følgende vis: Flertalssuffikset eller possessiv-suffikset (svarende til min, din, hans etc.), possessor-suffikset samt kasusendelser føjes til basisordet (jf. barátoméban).

Det nøjagtige tal diskuteres, men der er ca. 18 kasusendelser:

Endelse eksempel
nominativ /- barát (ven)
akkusativ -t/at/ot/et/öt barátot (ven+akkusativ)
dativ -nak/nek barátnak (til (en) ven)
instrumentalis -val/vel baráttal (med (en) ven)
kausal-final -ért barátért (for (en) ven)
translativ-faktiv -vá/vé baráttá (gøre til (en) ven)
inessiv -ban/ben barátban (i (en) ven)
superessiv -n/on/en/ön baráton (på (en) ven)
adessiv -nál/nél barátnál (ved (en) ven)
sublativ -ra/re barátra (hen på (en) ven)
delativ -ról/ről barátról (af/om (en) ven)
illativ -ba/be barátba (ind i (en) ven)
elativ -ból/ből barátból (ud af (en) ven)
allativ -hoz/hez/höz baráthoz (til (en) ven)
ablativ -tól/től baráttól (fra (en) ven)
terminativ -ig barátig (op til (en) ven)
formativ -ként barátként ((på samme måde) som (en) ven)
essiv-formal -ul/ül barátul (som ven (i rollen af ven))

Ungarske substantiver kan have [b} op til 1000 forskellige former ! Der findes også postpositioner i ungarsk, såsom előtt 'foran', mögött 'bag': a ház mögött 'bag huset'.

Stedkasus-formerne (og postpositionerne) udtrykker konsekvent oprindelse/udgangspunkt, sted/lokalisering eller retning, som i øvrigt også i finsk, det andet store finsk-ugriske sprog:

hvorfra hvor hvorhen
házból
(komme) fra huset
házban
(være) i (et) hus
házba
(gå) ind i (et) hus
ház mögül
(komme) fra bag (et) hus
ház mögött
(være) bag (et) hus
ház mögé
(gå) bag (et) hus

Orddannelse og leksikon

Orddannelsen i ungarsk er meget produktiv. -ság/ség-suffikset kan altid bruges for at danne abstrakta som i jóság (godhed) og szépség (skønhed). Substantiver kan nemt omdannes til nye verber vha. suffikserne -z elller -l:

 • számítógép (computer)számítógépez(ik) (arbejde/spille på/med en computer)
 • internet → internetez (surfe (bruge internettet))
 • blog → blogol (blogge (skrive på en blog))

Sammensatte ord er meget almindelige i ungarsk, som derfor kan prale af meget lange ord, fx:

 • állatkert
  dyr+have 'zoologisk have'
 • kávéfőző
  kaffe+koger 'kaffemaskine'

Ordet tan ('studie, tese') er udgangspunkt for mange andre ord:

 • tanár
  lærer
 • tanít
  undervise
 • tanul
  lære
 • tanuló
  elev, studerende
 • tanulékony
  lærenem
 • tanulatlan
  udannet
 • megtanulható
  lærbar (som kan læres)
 • tanulmány
  studie
 • nyelvtan
  sprogstudie (grammatik)
 • hangtan
  lydstudie
 • számtan
  talstudium (aritmetik)
 • állattan
  dyrestudium (zoologi)
 • növénytan
  plantestudium (botanik)
 • géptan
  maskinstudium (mekanik)
 • hittan
  trosstudium (religionsundervisning)
 • tankönyv
  studiebog (lærebog)

Præfiks-derivationerne af verbet ad ('give') viser mulighederne for betydningsændringer:

 • átad
  overrække, udlevere
 • bead
  give efter
 • belead (mindent)
  lægge (alt) i det
 • elad
  sælge
 • előad
  præsentere, opføre, udstille
 • felad
  opgive
 • hátraad
  tilbagegive
 • hozzáad
  tilføje, lægge til
 • idead
  give
 • kiad
  publicere
 • lead
  videregive
 • odaad
  give
 • összead
  opsummere
 • ráad
  påklæde
 • továbbad
  videregive
 • túlad vmin
  komme af med ngt

Ungarsk kender ikke til grammatisk køn, og der findes end ikke forskellige pronominer (stedord) for hun og han, kun én ő (til markeret brug). Det er muligt at læse mange sider i en roman uden at få at vide hvilket køn protagonisterne har.

I familierelationerne er aldersforskelle meget vigtige, og der findes i ungarsk usammensatte ord for 'yngre søster' (húg) og 'ældre søster' (nővér), der er de normale ord når der tales om familien, mens der til gengæld ikke findes noget simpelt ord for 'søster' som sådan. Samme forhold gør sig gældende for 'bror'-ordene - taleren tvinges at specificere den relative alder med öcs eller bátya.

Kropsdele, der forekommer parvis, bruges i singularis (ental).

Szép szeme van
smukt øje+hendes/hans-er
Hun/han har smukke øjne.

Som på dansk skelnes der på ungarsk ikke mellem træ som hhv. plante eller materiale, begge er fa, og hud/skind (bőr) bruges også om læder (jf. 'huder' og 'skindtæppe' på dansk).

Tematiske ord

Sjove eller mærkværdige traditionelle ordsprog og vendinger

Tilbage til toppen