Gå til indhold

fransk

La langue française

Antal modersmåltalende

77 mill. med mange flere andetsprogstalende (150-220 mill.)

Officielt sprog i

Frankrig, Belgien, Schweiz, Monaco, Luxembourg, EU, Canada, Haiti, Vanuatu og 21 lande i Afrika.

Mindretalssprog i

Italien, USA

Diaspora-sprog

Algeriet, Argentina, Australien, Canada, Chile, Libanon, Mexico, Marokko, New Zealand, Tunesien, Uruguay

Alfabet
40 bogstaver (26 latinske + accenter)
Grammatiske fald (kasus)
0
Sprogkode
fr, fra, fre
Sprogtypologi
flekterende , polysyntetiske træk i talesproget , SVO
Sprogfamilie
Indoeuropæisk, romansk
Antal dialekter
Flere i Europa (forskellige varianter i Frankrig og Svejts, samt belgisk), nogle i Canada og Louisiana, Afrika, Ny Kaledonien ...

Længste ord

(25 bogstaver), 'antikonstitutionelt'

Mærkeligt ord eller sætning

Ordene betyder "uden" og "tvivl", men hele udtrykket betyder "sandsynligvis", og ikke "utvivlsomt".
Det franske ord for "kærlighed" er hankøn i ental, men hunkøn i flertal.

Introduktion

Fransk tales i 29 lande, der betegnes som frankofone, og man kan derfor skelne mellem en europæisk, afrikansk, canadisk, US-amerikansk og asiatisk variant af fransk. Inden for Europa er det Svejts og Belgien, der udviser varianter, der afviger fra den talte standard i Frankrig.

Det største samlede antal af modersmålstalende og andetsprogstalende findes i Afrika (ca. 115 millioner i 31 lande). Landene i det tidligere franske kolonialimperium (Senegal, Algeriet, Gabon, Tunesien, Mauretanien, Elfenbenskysten etc.) benytter efter uafhængigheden ofte fransk som et kompromis i krydsfeltet mellem de forskellige lokale sprog.

Der findes flere kreolsprog baseret på fransk, fx Haitisk.

Flere internationale organisationer - så som FN, WTO, NATO, Europarådet, Røde Kors - benytter fransk som officielt sprog, ligesom for øvrigt Vatikanen. Alliance Française har det som opgave at fremme fransk sprog og kultur rundt om i verden.

Kort, der viser sprog og dialekter i Frankrig og grænseregionerne.

Kilde: Wikimedia Commons

Historie

Som romansk sprog nedstammer fransk fra vulgærlatin, under indflydelse af det keltiske sprog i Gallien (nu Nordfrankrig). Occitansk blev talt i den sydlige del af landet.

 • 9.-13. århundrede

 • Oldfransk

  Den ældste franske tekst (842) er "Serments de Strasbourg" (Strasbourg-ederne).

 • 14.-15. århundrede

 • Mellemfransk

 • 16.-17. århundrede

 • Klassisk fransk

  Frans 1. gjorde i 1539 fransk til det officielle forvaltningssprog i stedet for Latin, med det til følge, at de andre sprog i Frankrig blev undertrykt eller negligeret.

 • fra det 17. århundrede

 • Moderne fransk

Fransk blev til et internationalt sprog i Europa under Louis XIV (17. årh.). Sproget var det vigtigste diplomati-sprog fra det 17. årh. til midten af det 20. århundrede, da engelsk overtog rollen som internationalt sprog.

Skriftsystem og udtale

 • â
 • à
 • a
 • b
 • c
 • ç
 • d
 • é
 • è
 • ë
 • e
 • ê
 • f
 • g
 • h
 • î
 • i
 • ï
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • ô
 • o
 • œ
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • û
 • ù
 • u
 • ü
 • v
 • w
 • x
 • y
 • ÿ
 • z

Fransk skrives med 26 latinske bogstaver og 14 accent-bogstaver (à â ç é è ê ë î ï ô ù û ü ÿ), samt 2 ligatur-bogstaver (æ, œ).

Sproget udtales med en høj tonus i talemusklerne. Det sidste bogstav eller de sidste bogstaver i et ord udtales ofte ikke. Lyden 'h' findes ikke, og bogstaven 'h' i starten af et ord udtales ikke: hôtel [otel] (hotel). En karakteristisk fransk sproglyd er det uvulære (drøbel-) r.

Fransk ortografi er historisk-konservativ og ret kompliceret, fordi der skrives langt flere bogstaver end der udtales. Således har verberne (udsagnsordene) 6 nutidsbøjningsformer, der dækker over kun 3 forskellige udtaleformer, idet der er sammenfald mellem alle entalsformer og 3. person flertal.

Levende fransk tale lyder overraskende vanskeligt for en person der forsøger at lære fransk, fordi visse vokaler forsvinder, og grupper af ord udtales som ét ("ligeret") ord.

Je ne le sais pas (Jeg ved det ikke)

vokaler

Standardfransk har op til 13 orale og 4 nasale vokaler. Det såkaldte schwa /ə/, der i udtalen ligner œ, bortfalder ofte (e muet), især i slutningen af ordet, men er dog ofte bevaret i digte (af stavelses-rytmiske grunde).

brev eksempel oversættelse
a à patte, pote, der
a â image, pâté billede, blok
ai, ei, è chère, neige, faire kær, sne, lave
ê rêve drøm
é été sommer
i livre bog
œ, eu œil, jeune øje, ung
eu, eû peu, jeûne få, fastende
e [ə] je jeg
o, au, eau mot, peau, beau ord, hud, smuk
o mort død
ou sous under
u but mål
Vokalerne a, o, u og i udtales nasalt, hvis de efterfølges af n.
an dans i
on mon min
un brun brun
in vin vin

Fransk har også mange diftonger: oui ('ja'), huit (‘otte’), roi (‘konge’), louer (‘leje’), ciel (‘himmel’).

konsonanter

brev eksempel oversættelse
b beau smuk
c, s, ç cent, sous, ça hundrede, under, dette
c, k, q cause, kilo, cinq årsag, kilo, fem
ch chaise stol
d dans i
f, ph fée, photo fe, foto
g, j gens, journal folk, avis
g garde vagt
l lait mælk
m mère mor
n non nej
gn campagne kampagne
p porte dør
r rose rose
t triste trist, ked af det
v ville by
x expansion ekspansion, udvidelse
z gazette avis

Fransk lægger trykket på sidste stavelse, men ord udtales ofte sammen i større rytmiske enheder. Fx har un petit enfant ('et lille barn') kun én trykaccent. Konsonanter, der normalt ikke udtales, kan sommetider høres, hvis de efterfølges af en vokal i det næste ord. Således udtales udlyds-t'et i ovenstående eksempel.

Grammatik

Fransk har tabt det komplicerede latinske bøjningssystem for substantiver (navneord) og verber (udsagnsord). Der findes en markør for pluralis (flertal) af substantiver og adjektiver (tillægsord), men selv den er ofte stum. Syntaktiske relationer udtrykkes vha. ordstilling or præpositioner. Hjælpeverber bruges til at danne forskellige verbaltider og -måder.

Fransk har to grammatiske genus/køn (hankønsartikel: le og hunkønsartikel: la), og adjektivet har kongruens med det substantiv det bestemmer, dvs. følger det i køn og tal (med undtagelse af enkelte meget hyppige adjektiver).

singularis/ental

 • le livre vert
  den grønne bog
 • la fleur verte
  den grønne blomst

pluralis/flertal

 • les livres verts
  grønne bøger
 • les fleurs vertes
  grønne blomster

Af disse former udtales kun artiklen forskelligt i ental og flertal.

Nogle adjektiver kan ændre betydning, alt efter om de står før eller efter substantivet:

 • ta chambre propre
  dit rene rum
 • ta propre chambre
  dit eget rum

Franske verber falder i tre bøjningsgrupper, afhængig af infinitiv-endelsen (-er, -ir, -re).

parler
tale
finir
afslutte
mettre
placere
nutid indikativ
singularis/ental
1. person je parle je finis je mets
2. person tu parles tu finis tu mets
3. person il parle elle finit il met
pluralis/flertal
1. person nous parlons nous finissons nous mettons
2. person vous parlez vous finissez vous mettez
3. person ils parlent elles finissent ils mettent
imperfektum
singularis/ental
1. person je parlais je finissais je mettais
2. person tu parlais tu finissais tu mettais
3. person il parlait elle finissait il mettait
pluralis/flertal
1. person nous parlions nous finissions nous mettions
2. person vous parliez vous finissiez vous mettiez
3. person ils parlaient elles finissaient ils mettaient
perfektum
singularis/ental
1. person j’ai parlé j’ai fini j’ai mis
2. person tu as parlé tu as fini tu as mis
3. person il a parlé elle a fini il a mis
pluralis/flertal
1. person nous avons parlé nous avons fini nous avons mis
2. person vous avez parlé vous avez fini vous avez mis
3. person ils ont parlé elles ont fini ils ont mis
futurum (fremtid)
singularis/ental
1. person je parlerai je finirai je mettrai
2. person tu parleras tu finiras tu mettras
3. person il parlera elle finira il mettra
pluralis/flertal
1. person nous parlerons nous finirons nous mettrons
2. person vous parlerez vous finirez vous mettrez
3. person ils parleront elles finiront ils mettront
nutids-conditionalis
singularis/ental
1. person je parlerais je finirais je mettrais
2. person tu parlerais tu finirais tu mettrais
3. person il parlerait elle finirait il mettrait
pluralis/flertal
1. person nous parlerions nous finirions nous mettrions
2. person vous parleriez vous finiriez vous mettriez
3. person ils parleraient elles finiraient ils mettraient
imperativ
singularis/ental
1. person
2. person parle finis mets
3. person
pluralis/flertal
1. person parlons finissons mettons
2. person parlez finissez mettez
3. person

Orddannelse og leksikon

Fransk kender ikke til sammensatte ord, og bruger i stedet komplekse udtryk som:

 • machine à laver
  vaskemaskine
 • prise de sang
  blodprøve

I lighed med dansk er de franske tal baseret på det gamle keltiske system, med 20 som basis. 80 bliver derfor til quatre-vingts ('fire tyvere') og 95 er quatre-vingt-quinze ('fire tyvere plus femten'). Belgisk og svejtsisk fransk (og visse andre varianter) bruger nu også 10-baserede tal, så at 95 bliver nonante-cinq.

Tematiske ord

Sjove eller mærkværdige traditionelle ordsprog og vendinger

Tilbage til toppen