Sprog udvikler sig, præcist som levende organismer, og sprog, der nedstammer fra en fælles forløber (et såkaldt "proto-sprog"), udgør en tilsammen en sprogfamilie. Hver sprogfamilie kan igen underopdeles i flere underfamilier: Polsk og slovakisk, for eksempel, er begge vest-slaviske sprog, en underkategori af den slaviske sprogæt, som igen er en gren af den større indoeuropæiske sprogfamilie.

Komparativ lingvistik, som navnet indikerer, sammenligner sprog for at afgører deres historiske forbundethed. Dette opnås ved at sammenligne fonologi, grammatik og ordforråd, selv i tilfælde, hvor der ikke findes overleverede tekster fra forløbersprogene.

Jo større den udviklingsmæssige afstand er mellem to sprog, desto vanskeligere bliver det at fastslå, om der findes en "genetisk" relation imellem dem. Således tvivler ingen lingvist på at spansk og italiensk er beslægtet, men eksistensen af den altaiske sprogfamilie (der menes at inkludere tyrkisk og mongolsk) er mere kontroversiel, og accepteres ikke af alle lingvister. Og det er i øjeblikket endnu ganske umuligt at sige om alle sprog går tilbage til én fælles forløber. Hvis ét menneskeligt ursprog har eksisteret, er det blevet talt for titusindvis af år siden, om ikke mere. Dette gør alle desangående sammenligninger særdeles vanskeligt eller ligefrem umulige at udføre.

Kort over de vigtigste sprogfamilier i verden

Source: Wikimedia Commons

Liste af sprogfamilier

Lingvisterne har identificeret mere end hundrede primære sprogfamilier (dvs. sprogfamilier der ikke umiddelbart er beslægtet med hinanden). Nogle af dem indeholder kun få sprog, mens andre tæller i tusindvis af sprog. Her vises nogle af de vigtigste sprogfamilier.

Sprogfamilie Område Sprog
Indo-europæiski Fra Europa til Indien, idag på alle kontinenter Mere end 400 sprog, talt af næsten 3 milliarder mennesker. Gruppen inkluderer de romanske sprog (spansk, italiensk, fransk ...), germanske sprog (engelsk, tysk, svensk ...), baltiske og slaviske sprog (russisk, polsk ...), indo-ariske sprog (persisk/farsi, hindi, kurdisk, bengali og mange sprog fra Tyrkiet til Nordindien), samt enkelte andre sprog såsom græsk og armensk.
Sino-tibetisk Asien Kinesiske sprog, tibetisk og burmesisk
Niger-Kongo-sprog Subsaharisk Afrika Swahili, Yoruba, Shona, Zulu
Afroasiatisk Mellemøsten, Nordafrika Semitiske sprog (arabisk, hebræisk ...), somali
Austronesisk Sydøstasien, Taiwan, Stillehavet, Madagaskar Mere end 1.000 sprog, inkl. indonesisk, filippinsk, malagassisk, hawaiiansk, fiji-sproget
Ural-sprog Central-, Øst- og Nordeuropa, nordlige Asien Ungarsk, finsk, estisk, sami-sprog, nogle sprog i Rusland (Udmurt, Mari, Komi ...)
Altaiske sprog Fra Tyrkiet til Sibirien Tyrkiske sprog (tyrkisk, kazakhisk), mongolske sprog (mongolsk ...), tungusiske sprog (manchu), iflg. enkelt forskere også japansk og koreansk
Dravidisk Sydlige Indien Tamil, malayalam, kannada, telugu
Tai-kadai Sydøstasien Thai, laotisk
Austroasiatisk Sydøstasien vietnamesisk, khmer
Na-Dene Nordamerika Tlingit, Navajo
Tupi-Guarani-sprog Sydamerika Guarani
Kaukasisk (omstridt) Kaukasus Tre familier. Det mest talte kaukasiske sprog er georgisk.

Specielle tilfælde

sprogisolater

Et sprogisolat er et "forældreløst sprog": Et sprog, der ikke har relationer til en kendt sprogfamilie. Det bedste eksempel er baskisk, som tales i et hjørne af Spanien og Frankrig. Selvom baskisk er omgivet af indo-europæiske sprog, er det meget anderledes. Lingvisterne har sammenlignet baskisk med andre europæiske, kaukasiske og endda amerikanske sprog, men det er aldrig lykkedes at vise nogen som helst forbindelse.

Koreansk er et andet velkendt isolat, selvom enkelte lingvister har hævdet en forbindelse med de altaiske sprog eller japansk. Japansk bliver sommetider selv betragtet som et isolat, men kan bedst klassificeres som hørende til sin egen lille sprogfamilie, sammen med nogle få beslægtede sprog såsom Okinawa-sproget.

Pidgin- og kreolsprog

Et pidginsprog er er forenklet kommunikationssystem udsprunget i krydsfeltet mellem to eller flere grupper der ikke deler noget fællessprog. Pidginsprog kan ikke henføres til ét enkelt sprog, men inkorporerer træ fra flere sprog. Når børn begynder at tale et pidgin-sprog som modersmål, bliver det til et fuldvoksent, stabilt sprogsystem, et såkaldt kreolsprog.

De fleste nulevende pidgin- og kreolsprog er resultatet af en koloniseringsproces og er baseret på engelsk, fransk eller portugisisk. Et af de mest talte kreolsprog er Tok Pisin, et af de officielle sprog i Papua Ny Guinea. Tok Pisin er udsprunget af engelsk, men dets grammatik er forskellig, og ordforrådet indeholder låneord fra tysk, malajisk, portugisisk og flere lokale sprog.