Přeskočit menu

Ochrana osobních údajů

Srdečně vás vítáme na stránkách projektu lingvo.info. Jsme rádi, že používáte naši stránku! Na ochranu vašich osobních údajů klademe velký důraz, proto bychom vás rádi informovali o způsobu a rozsahu získávání, zpracování a používání vašich osobních údajů v souvislosti s používáním naší stránky.

S vašimi osobními údaji pracujeme důvěrně ve smyslu platných ustanovení na ochranu údajů Spolkového zákona na ochranu dat (BDSG) a ve smyslu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí straně.

Rádi bychom vás upozornili, že přenos dat přes Internet (například při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Úplná ochrana dat před neoprávněným průnikem třetích stran není možná.

Kontaktní údaje, např. zákonem povinně zveřejněné informace, nesmějí používat třetí strany pro zasílání reklamních ani jiných informačních materiálů, pokud nejsou vyžádány. Vyhrazujeme si právo na právní řízení v případě nevyžádaného šíření reklamních informací, např. spamových e-mailů.

1. Informace, které získáváme

1.1. Osobní údaje

Používání stránky si nevyžaduje registraci.

Některé z vašich informací mohou být uloženy, např. komunikace se správci webových stránek. Poskytování těchto informací je dobrovolné.

Webová stránka obsahuje hry a kvízy, které mohou vyžadovat přihlášení na sociální síti. Pro spuštění her je třeba sbírat a zpracovávat některé osobní údaje uvedené na sociálních sítích. Tyto údaje zahrnují:

  • Uživatelské jméno a/nebo název
  • E-mailová adresa
  • Datum narození
  • Země
  • Fotografie
  • Uživatelský jazyk
  • Datum poslední hry
  • Datum poslední hry

Údaje o výsledcích uživatele, např. nasbírané body, vyplněné testy apod., se shromažďují a ukládají na webovém serveru. Cílem sběru dat je zobrazit výsledky hry nebo vývoj výsledků každého uživatele webové stránky.

Vaše e-mailová adresa a heslo se nikdy nezobrazují ostatním uživatelům. Tyto údaje nebudou zveřejněny třetím stranám a/ani jim nebudou poskytnuty jakýmkoli jiným způsobem.

Nezapomeňte, že každá sociální síť má své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Proto se informujte o podmínkách využívání dané sociální sítě, kterou budete používat pro přihlášení do našich her​​.

1.2. Protokolové údaje

Při každém přihlášení na stránku a při každém zobrazení souboru shromažďuje náš webový server protokolové informace o těchto procesech (např. typ prohlížeče, datum a čas zobrazení). Žádné z osobních údajů se nezaznamenávají, proto se zaznamenané údaje nepřiřazují k žádné konkrétní osobě.

Všechny tyto informace jsou používány výhradně pro statistické účely a na rozpoznávání chybných odkazů nebo programových chyb. Tyto informace se neposkytují třetím stranám, ani se nepropojují s jinými údaji. Po statistické analýze se údaje pravidelně každý týden vymazávají.

1.3. Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které stránky navštívené přes prohlížeč ukládají v počítači uživatele, aby mohly informace o uživateli poskytnout serveru i při příští návštěvě.

Tato webová stránka používá dva typy souborů cookies:

  • Dočasné cookies nebo soubory cookie relace se používají pro snadnější navigaci na webu. Tyto soubory cookies ukládají náhodně generované, jedinečné identifikační číslo, tzv. číslo relace (z ang. session ID), a jeho platnost automaticky vyprší po ukončení relace.
  • Trvalé soubory cookies ukládají lokálně nastavení na vašem počítači, např. zvolený jazyk. Platnost tohoto souboru vyprší automaticky po 30 dnech.

Oba typy cookies umožňují jednodušší používání webových stránek. Používání cookies můžete zakázat konkrétně pro tuto stránku, ale i pro všechny webové stránky pomocí nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Více informací lze nalézt na webových stránkách konkrétního internetového prohlížeče. Po zakázání cookies však nebude možné využívat některé funkce, například automatické přihlášení na webové stránky.

1.4. Google Analytics

Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics, službu webovou analýzy společnosti Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Google). Google Analytics používá cookies, soubory uložené na vašem počítači, které umožňují analýzu o vašem používání této stránky.

Informace vygenerované prostřednictvím cookies o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a ukládají se tam. Jelikož jsme aktivovali anonymizaci IP adres, vaše IP adresa bude zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Jen ve výjimečných případech se celá IP adresa přenáší na server společnosti Google v USA, kde se zkracuje. V našem jménu bude Google používat tyto informace k hodnocení vašeho používání webové stránky, na vyhotovení zpráv o vaší aktivitě a zároveň poskytne provozovatelům webové stránky jiné služby související s webovou stránkou. IP adresa, která je sdílena vaším prohlížečem, není spojena s žádnými jinými daty společnosti Google.

Používání souborů cookies můžete úplně zakázat v nastaveních ve vašem internetovém prohlížeči. Upozorňujeme vás však, že nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Odesílání souborů cookies společnosti Google o používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) můžete zabránit stažením pluginu pro váš prohlížeč, který si můžete stáhnout na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

2. Používání sociálních sítí

2.1. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání sociální sítě Facebook

Tento portál má integrované doplňky sociální sítě Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), které poznáte podle loga Facebook nebo tlačítek "Like" („To se mi líbí“) a "Share" („Sdílet“) umístěných na portálu. Přehled všech doplňků pro Facebook najdete na následující stránce Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

V průběhu vaší návštěvy portálu navazuje tento doplněk přímé spojení vašeho prohlížeče se serverem Facebooku, jehož prostřednictvím Facebook obdrží informaci, že někdo z vaší IP-adresy přistupuje na náš portál. Pokud jste přitom přihlášeni do svého účtu na Facebooku a kliknete na tlačítko "Like" nebo "Share", můžete obsah našeho portálu propojit se svým profilem na Facebooku. Facebook tímto způsobem může vaši návštěvu portálu spojit s vaším uživatelským účtem. Zdůrazňujeme, že nedostáváme informace o obsahu sdílených údajů ani o jejich využívání Facebookem. Podrobnější informace naleznete v prohlášení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů: http://www.facebook.com/about/privacy/.

Pokud si nepřejete, aby Facebook spojoval vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

2.2. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání sociální sítě Twitter

Tento portál má integrované doplňky služby Twitter, kterou nabízí společnost Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Při používání Twitteru a především funkce "Re-Tweet" se tento portál propojuje s vaším účtem na Twitteru. S tímto propojením jsou seznámeni i ostatní uživatelé. Navíc se přitom také odesílají údaje na Twitter. Zdůrazňujeme, že nedostáváme informace o obsahu sdílených údajů ani o jejich používání Twitterem. Podrobnější informace naleznete v prohlášení společnosti Twitter o ochraně osobních údajů: https://twitter.com/privacy.

Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru si můžete změnit v nastavení svého účtu na http://twitter.com/account/settings.

2.3. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání služby Google+

S využitím ikonky Google +1 můžete zveřejňovat informace celému světu. Prostřednictvím ikonky Google +1 získáváte vy a ostatní uživatelé personalizovaný obsah společnosti Google a jejích partnerů. Google ukládá informaci, že jste udělili nějakému obsahu +1, stejně jako informace o stránce, kterou jste si při kliknutí na +1 prohlíželi. Vaše +1 se jako poznámka může společně s vaším profilovým jménem a vaší fotografií zobrazit ve službách od Google, jako např. ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu na Google, případně jinde na internetových stránkách nebo v inzerátech na internetu. Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1 s cílem zlepšit služby Google pro vás a pro ostatní uživatele. Abyste mohli používat ikonku +1, potřebujete celosvětově viditelný veřejný profil na Google, který obsahuje přinejmenším vámi vybrané jméno profilu. Toto jméno se používá ve všech službách Google. V některých případech může být tímto jménem nahrazeno jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahu přes své konto Google. Identita profilu na Google se může zobrazit těm uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo jiné informace, kterými vás mohou identifikovat.

Vedle výše vypsaných účelů použití údajů jsou informace od vás používány v souladu s platnými nařízeními společnosti Google o ochraně údajů. Google může zveřejnit souhrnné statistiky o aktivitách uživatelů služby +1 nebo je může předat uživatelům a svým partnerům, jako např. vydavatelům, inzerentům nebo propojeným internetovým stránkám.

3. Informace o údajích a jejich vymazávání

3.1 Informace o uložených údajích

Jako uživatel této webové stránky máte právo na bezplatné informace o tom, jak jsou vaše osobní údaje uloženy. V případě potřeby zašlete, prosím, e-mail na info@lingvo.info.

3.2. vymazání údajů

Na odstranění vašich uživatelských dat jsou potřebné následující informace: uživatelské jméno, jméno a příjmení, popřípadě rodné příjmení, e-mailovou adresu a datum narození. V případě potřeby nám pošlete e-mail na následující e-mailovou adresu: info@lingvo.info. Pokud žádosti o vymazání údajů brání právní, smluvní, obchodní nebo daňové důvody, nebo právní lhůty pro uchovávání údajů, údaje se namísto vymazání zablokují.

4. Změny

Tyto zásady o ochraně osobních údajů se mohou příležitostně změnit, ale práva, která jsou zaručena v těchto Zásadách, nebudou nijak omezeny bez vašeho souhlasu. Veškeré změny zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce.

5. Platnost německého znění

Rádi bychom vás upozornili, že v případě nejasností platí znění našich Zásad v německém jazyce.

6. Kontakt

Důvěra všech uživatelů je pro nás velmi důležitá. Proto jsou provozovatelé stránky lingvo.info připraveni odpovědět na jakékoliv otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte otázku, na kterou jste v těchto zásadách ochrany osobních údajů nenašli odpověď, nebo pokud si přejete bližší informace k některým z uvedených bodů, prosím, kontaktujte nás na {e-mail}.

Datum poslední změny: 15. října 2014

Nahoru